Sukupuolten yhteiskunta

 

(Seuraavat kysymykset aikaisempaan kurssiin yhteiskuntateoriat)

Kysymykset luentokurssilla:

  • Mikä Durkheimin mukaan selittää yhteiskunnan kiinteyttä orgaanisen kiinteyden tilassa?Kerro vastauksesi aluksi lyhyesti, mitä Durkheim lainasi Adam Smithiltä ja lopuksi, miten Erik Allardt täydensi Durkheimin teoriaa. Kommentoi Allardtia vain orgaanisen solidaarisuuden osalta.
  • Miten toiminnan tarkoittamattomat seuraukset liittyvät funktionalistiseen selitykseen? Tarkastele kysymystä byrokratian haittavaikutusten näkökulmasta Robert Mertonin analyysin perusteella.
  • Mitkä kolme merkitystä Raymond Williams tunnistaa ideologian käsitteessä? Erittele Marxin ideologiakäsitys pääpiirteissään suhteessa Williamsin tyypittelyyn.