Yhdistys

Poliittisen historian opiskelijat – Polho Ry:n tarkoituksena on saada aikaan yhteistoimintaa Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelijoiden keskuudessa, edistää ja tukea heidän opintojaan sekä auttaa heitä harjoittelupaikkojen ja tutkimusavun saamisessa. Yhdistys pyrkii myös edistämään yhteiskuntahistorian opiskelijoiden alumnitoimintaa.

Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää opinto-ohjausta,
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja illanviettoja sekä muuta vastaavaa toimintaa. Yhteistoimintaa harjoitetaan tiedekunta- ja ainejärjestöjen, ylioppilasyhdistysten sekä erityisesti muiden historianopiskelijoiden kanssa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle pääasiallisesti yhteiskuntahistorian opiskelijoiden sähköpostilistalla. Yhdistys julkaisee Poleemi-lehteä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja apurahoja.

Tarkempia tietoja Polhon toiminnasta voit lukea täältä.

 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevat poliittisen historian pääaineopiskelijat että ne, jotka ovat suorittaneet poliittisen historian pääaineopiskelijoilta vaadittavat perusopinnot. Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet kuitenkin säilyvät. Kirjallisesta hakemuksesta hallitus voi myöntää jäsenyyden myös muille

Jäsenlomake

———————————————————————————————————————————–

Rekisteriseloste : Polho ry:n jäsenluettelo

  1. Jäsenluettelon pitäjä

Poliittisen historian opiskelijat Polho ry

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sihteeri Elina Nyholm

  1. Rekisterin nimi

Jäsenluettelo

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on yhdistyksen lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslain 11.§). Se sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarvittavia tietoja yhdistyksen jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä viestintää, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, osoite, kotipaikka, syntymäaika, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

  1. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään sekä jäsenmaksujen yhteydessä rekisteröityvistä tilitapahtumista.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei muutoin luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjään.

 

Leave a Reply