v. 1960–69

Tekijä Vuosi  Työn otsikko
Fogelholm, Ragnar 1965  Nya Argus ja ajan poliittisen ja sosiaaliset ongelmat. Lehden perustamisesta itsenäisyyden alkuun (1908- 1919).
Karttunen, Sakari 1965  Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura vuonna 1940.
Mansala, Arto 1965  Otto Stenroth Suomen ulkopolitiikassa.
Autti, Pekka 1964  Suomen Sosialidemokraatin idänsuhteet vuonna 1934.
Korvenheimo, Pekka J. 1964  Helsingin Sanomien suhtautuminen Amerikan Yhdysvaltoihin jatkosodan aikana vuosina 1941- 1944.
Laxén Herman 1963  En studie i Pehr H. Norrméns politiska verksamhet.
Apunen, Osmo 1963  Ulkopolitiikka Jahvetin radiopakinoissa v. 1941.
Jakovlew, Mirjam 1963  Suomen jääkäreiden etujoukon aatteelliset ja sosiaaliset lähtökohdat sekä sijoittuminen itsenäistyneessä Suomessa.
Kalela, Jorma 1963  Ruotsin ulkoministeri Hederstiernan ehdotus Suomen ja Ruotsin puolustusliitoksi ja ulkopoliittinen keskustelu Suomesta syksyllä 1923.
Summanen, Eino 1963  Varsovan sopimus Suomen yleisessä mielipiteessä.
Vuorjoki, Asko 1963  Akateemisen Karjala-Seuran ulkopoliittinen linja.
Puntila, Sinikka 1962  Suomen sosialidemokraattien ulkopoliittinen suuntautuminen vuosina 1918-1920.
Saarivirta, Sirkka-Liisa 1962  J.H. Vennola ja Suomen ulkopoliittiset orientoitumispyrkimykset 1922-1923.
Sillanpää, Kari J. 1962  Ajan Suunnan ulkopolitiikka Münchenin kokeessa syksyllä v. 1938.
Valkonen, Martti 1962  Risto Rytin hallitus.
Ruukki, Risto 1961  Hallituskysymyksen ratkaisu maaliskuussa 1917.
Toivanen, Erkki M. 1961  Petsamon nikkelikysymys Suomen ulkopolitiikassa.
Jääskeläinen, Mauno 1960  Itä-Karjalan kysymys. Laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuonna 1918.
Pajari, Outi 1960  Aunuksen retki v. 1919.