v. 1970–79

Tekijä Vuosi Työn otsikko
Terchag, Mohamed 1971  Histoire du mouvement panafricain.
Zaitri, Rachid 1971  Relations diplomatique et politique Franco-Allemande ainsi que leurs politiques de 1919 á 1933.
Eskola, Matti 1971  Kansainliitto alueellisen koskemattomuuden suojelijana.
Glader, Otto 1971  Asekätkentäjuttu.
Haataja, Lauri 1971  Yleislakkokysymys ja vuoden 1956 yleislakkoon johtanut poliittinen kehitys.
Hakkola, Antti 1971  Itä-Karjalan itsenäisyysliikkeen toiminta Suomessa Tarton rauhasta Karjalan kansannousun päättymiseen.
Helasti, Heikki 1971  Suomen ruotsinkielinen sanomalehdistö ja sota kesällä 1944.
Hietala, Ilkka 1971  Vihtori Kosola. Keulakuva vai kansanjohtaja?
Aho, Matti 1970  Suomen sisäpoliittinen kehitys välirauhasta vuoden 1948 valtiollisiin vaaleihin.
Hentilä, Seppo 1970  Nuordemokraattinen oppositio ja Ruotsin sosialidemokratian kriisi. Vasemmistoradikaalisen virtauksen kansainvälinen tausta ja heijastuminen Ruotsin sosialidemokraattiseen työväenpuolueeseen ministerisosialismiin johtaneella kehityskaudella (1908-1914).
Jääskeläinen, Markku 1970  Meksikon taistelu öljystään. Historiallinen tutkimus Meksikossa olleiden ulkomaisten öljyomaisuuksien kansallistamiseen (vuonna 1938) johtaneista tekijöistä ja kansallistamisen poliittisista seurauksista.
Kaivola, Raija 1970  Ruotsalaisen kansanpuolueen suhtautuminen eduskuntaan ja senaattiin vuosina 1906-1912.
Mikkonen, Timo 1970  Kuuban ohjuskriisin syntyminen ja presidentti John F. Kennedyn toiminta.
Nieminen, Jorma 1970  Suomen sosialidemokraattisen puolueen sisäinen oppositio vuosina 1944-1947.
Pirilä, Pekka 1970  Kärki ry.
Seppinen, Ilkka 1970  Suomen ja Neuvostoliiton väliseen vuonna 1932 solmittuun hyökkäämättömyyssopimukseen johtanut kehitys.
Torstila, Pertti 1970  Kansainvälisestä armeijasta vapaaehtoisiin valmiusjoukkoihin. Kysymys kansainvälisestä sotilaallisesta voimasta ja toiminnasta Kansainliitossa ja Yhdistyneissä Kansakunnissa.
Turtola, Jussi 1970  Saksan idänpolitiikka ”toisella raiteella” 1933- 36. Metodinen tarkastelu diplomatian historian hedelmällisyydestä Saksan Suomen-politiikan toisen maailmansodan esivaiheessa.
Wuotila, Kaarina 1970  Kielioloja koskeva lainsäädäntö Suomen itsenäisyyden alkuvuosina.