v. 1990–99

Tekijä Vuosi Työn otsikko
Ahlfors, Katja 1999  Vilken väg bör man välja? Frågan om självständighet i Leopold Senghors, Julius Nyereres och Amilcar Cabrals publicerade politiska texter.
Paalanen, Eva-Liisa 1999  Revolutionen i Ungern 1956 – en utmaning för den finska utrikes- och inrikespolitiken.
Kauppila, Laura 1999  The Baltic Puzzle. Russia’s Policy towards Estonia and Latvia 1992-1996.
Peura, Einari 1999 Contraversy: Ronald Reagan, The Washington Times and the Contra Aid Debate.
Eerola, Arita 1999  ”Tytär Suomen joukkohon harmajaan”. Pikkulottatoiminta suojeluskuntaliikkeen kasvatustyössä.
Eskola, Hanna 1999  Sosiaaliliberaalinen vai sosiaalidemokraattinen kansankoti? Folkpartiet ja SAP vuoden 1948 vaalitaistelussa.
Heikkilä, Juhana 1999  Suomi suurvaltablokkien välisellä vyöhykkeellä. Suomen kansainvälisessä asemassa vuonna 1955 tapahtuneet muutokset ja niiden syyt.
Immonen, Teemu 1999  Rajavartiointia neuvostouhan varjossa Karjalan Kannaksella vuosina 1918-1921.
Juvonen, Virpi 1999  Kommunistit ja hallitusyhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa vuosina 1963-1966.
Kaartinen, Iira-Maria 1999  Väinö Linna ja vuoden 1918 totuudet – väittely historiallisen romaanin todellisuuskuvasta.
Kalakoski, Mika 1999  Saamelaisvaltuuskunnan synty. Saamelaisten demokraattisen edustuselimen muodostuminen Suomessa 1947-1974.
Kontro, Ritva 1999  Muistia ei voi kyyditä – Viron laulava vallankumous ja kansallisen historian paluu.
Lindqvist, Sini-Inkeri 1999  Kuvernööri Torsten Costianderin kielipoliittinen ajattelu.
Mattsson, Anne 1999  Peruskouluun vaikka väkisin. Koulujärjestelmäuudistus poliittisena taisteluna 1960-1965.
Miettinen, Mari 1999  Komissarov ja suomalaiset – poliittinen haaste tieteelliselle historiantutkimukselle.
Raassina, Pia 1999  Sodanjälkeinen asutustoiminta. Maanluovuttajien, maansaajien, eturyhmien ja puolueiden suhtautuminen vuoden 1945 maanhankintalakiin.
Rantanen, Miska 1999  Olen kommunisti. Laulukvartetti Agit-Prop, Love records ja 1970-luvun poliittinen laululiike.
Sirvio, Tuulia 1999  ”Vapaan Espanjan puolesta!” – Suomen vasemmisto ja Espanjan sisällissota 1936-1939.
Tötterman, Henri 1999  Itsenäisen Suomen ja sen ruotsalaisten puolesta – Georg von Wendt poliittisena vaikuttajana.
Uutela, Marjo 1999 Tapaus Zaisser-Herrnstadt. Itä-Berliinin työläiskapina ja SED:n sisäinen valtataistelu 1953.
Floman, Josefin 1998  Straff utan gränser för brott utan gränser. Utlämningsavtalet mellan USA och Kolombien som vapen i kampen mot droghandeln åren 1979-1985.
Graeffe, Mia 1998  Express – oberoende politisk tidning. En räv i den politiska hönsgården i 1970-talets Finland.
Ekholm, Camilla 1998  Paneurooppa vai mitteleuropa? Gustav Stresemann Saksan ulkopolitiikan johdossa 1923-1929.
Heinonen, Veera 1998  Amerikan ystävät – Suomalais-amerikkalaisen yhdistyksen perustaminen osana rauhanopposition toimintaa jatkosodan Suomessa.
Jämsén, Jatta 1998  Venäjän luonnonsuojeluliikkeen kehitys vuoteen 1929 asti – kansainvälisiä vaikutteita ja kansanvalistusta.
Kajaani, Mikko 1998  ”Filadelfian” lähettiläästä universaaliperiaatteen aikakauteen – Suomen diplomaattiedustuksen synty ja kehitys Latinalai- sessa Amerikassa 1950-luvulle saakka.
Korpisaari, Harri 1998  Salaseurasta esikunnaksi – Sotilaskomitea 1915-1918.
Koskinen, Johanna 1998  Karjalan palautushankkeet 1944-1972.
Kultti, Tea 1998  Turvallisuuspolitiikan visio ja painajainen. Suomen NATO-keskustelut 1990-luvulla.
Kähönen, Aappo 1998  Bolshevikkien Suomen ja Baltian kuva 1918-1920.
Lampinen, Antti 1998  Suomenniemen kylmin mies – Puolustusministeri Aleksander Lampen Tulenheimon hallituksen kaatajana.
Lende, Sonja 1998  Shalom Eretz Israel. Israelin oikeisto- radikaalin liikkeen vastareaktio siirtokuntapolitiikkaan Juudeassa ja Samariassa 1992-1996.
Ollikainen, Helene 1998  ”Fasismin viimeiset keinot” – Kuolemanrangaistus sotienvälisen ajan suomalaisessa poliittisessa keskustelussa.
Pajala, Lasse 1998  Evoluutio, eliitit ja koulutus – Näkökulmia H.G. Wellsin historianfilosofiaan.
Paronen, Sari 1998  Taidevallankumous kohtaa poliittisen vallankumouksen – poliittisten tapahtumien vaikutus berliiniläisen dada-liikkeen toimintaan ja taiteeseen Ensimmäisestä maailmansodasta Weimarin tasavaltaan.
Piispa, Henri 1998  Haaveena pohjoinen suurvalta. Pohjola-aktivistien toiminta puolueettomuus- ja puolustusliiton puolesta 1959-1972.
Raitanen, Niina 1998  Ilmiö Zhirinovski – Venäjän kohupoliitikon kannatuksen syitä ja seurauksia.
Roos, Riku 1998  Kominternin punainen päivä Suomessa 1.8.1929.
Salmi, Janne 1998  Suomen historian kuva Breznevin kauden Neuvostoliitossa 1964-1982.
Sauri, Netta 1998  Colombeyn yllätys. Charles de Gaulle ja Konrad Adenauer Ranskan ja Saksan Liittotasavallan välisen yhteistyön tiivistäjinä vuosina 1958-1963.
Starck, Minna 1998  Aunuksen radion toimintaa Itä-Karjalassa vuosina 1941-1944.
Strandberg, Tina 1998  Pohjoismaisen yhteistyön renessanssi vai rappio? Pohjoismainen yhteistyö eurooppalaisen haasteen edessä 1992-1994.
Tavast, Annakaisa 1998  Niilo A. Mannio – kansliapäällikkö kopistien ja konekirjoittajien asialla.
Tuominen, Jarkko 1998  Miksi Ranska tunnusti Suomen? Suomi Ranskan suurvaltapolitiikassa maailmansodan ratkaisunhetkinä 1917-1918.
Simosas, Stefan 1997  Finlands diskreta eskort. Den svenska stats- ledningens föreställningar om Finland 1944-1949.
Janhunen, Marko 1997  ”Sonderfall Finnland” – DDR
Lubotina, Paul 1997  A Critical Reexamination of Finnish-American Relations During 1941-1944.
Norjanen, Tero 1997  Controversy between Britain, France, Italy and the Vatican over the Holy Places in Palestine 1917-1923.
Antikainen, Mika 1997  Asekätkijöiden tutkinnan ja vankeinhoidon ongelmat.
Gardemeister, Tomi 1997  J.K. Paasikivi ja pohjoismaisen yhteistyön tiivistyminen 1946-1956.
Hannula, Outi 1997  Tammikuun kihlaus ja Ruotsin malli.
Heinilä, Harri 1997  Vanhan rajan ylitys jatkosodan hyökkäys- vaiheessa 1941 – jalkaväkirykmenttien miesten suhtautuminen siihen..
Häyrinen, Raiko 1997  ”Ein Donnerkeil gegen Finnland” – Suomen noottikriisi Länsi-Saksan näkökulmasta.
Kotila, Pirkko 1997  Kieltolain tulo Islantiin vuosina 1884-1909.
Kuosmanen, Mikko 1997  Pidätelty myötätunto – Miehitetty Norja ja Tanska suomalaisessa julkisuudessa 1940-1944.
Laakso, Markus 1997  Aunuksen retken valmistelut 1918-1919.
Packalén, Petra 1997  Ison-Britannian luopuminen Tanganjikan huoltohallintoalueesta 1954-1961.
Pesälä, Jussi 1997 ”Vennamo syöksee enkelinsä” – SMP:n luhistuminen 1972.
Saanio, Jyri 1997  Idän etupiiristä lännen etuvartioksi? Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka muutoksessa vuodesta 1989.
Tiittula, Markus 1997  Irlannin valinta – puolueettomuus toisessa maailmansodassa 1939-1945.
Uurtio, Tarmo 1997  Murroksen muuttumaton virkakunta. Jatkuvuus senaatin talousosaston/valtioneuvoston virkamieskunnassa itsenäistymisen murroksessa 1917-1919.
von Knorring, Maria 1997  Itä-Karjala osaksi Suomea – Maankäyttöä, asuttamista ja jälleenrakentamista koskeneita suunnitelmia 1941-1944.
Pfeiffer, Markus 1996  European Integration.
Eronen, Jussi 1996  Lastensiirrot poliittisena kysymyksenä jatkosodan alun Suomessa.
Heiskanen, Anu 1996  Valtion aktiivisessa palveluksessa – Esko Riekki Etsivän keskuspoliisin päällikkönä 1923-1938.
Häkkinen, Vesa 1996  ”Viron Mäntsälä” – Viron vapsien vallankaappausyritys 1935.
Kaiju, Matti 1996  Puolustusrevisioni vuosina 1923-1926 ja Suomen turvallisuuspoliittisen kokonaissuunnittelun romahdus.
Kaskikari, Kirsti-Maria 1996  Kekkonen ja ylioppilaskunta 1956- 1968.
Koistinen, Kimmo 1996  Shaahin itsevaltaisen hallintojärjestelmän nousu ja tuho Iranissa 1953-1979..
Louekari, Sami 1996  ”Meidän saamaton Ateenamme”. Vesien- suojelukysymys Jyväskylässä 1950-1974.
Martikainen, Jari-Pekka 1996  Sotakorvausten Suomi. Kuinka selvisimme sotakorvauksista.
Mattila, Sari 1996  Suomi ja Oslo-valtioiden poliittinen yhteistyö 1933- 1939.
Pohjanheimo, Päivi 1996  Baskikonfliktin monisäikeisyys. Espanjan Baskimaan autonomiaprosessit 1930- ja 1970-luvuilla.
Räisänen, Hanna 1996  Viron perustuslaillinen kriisi ja sen heijastumat Suomen poliittiseen keskusteluun 1930-luvulla.
Vesikansa, Jarkko 1996  Kommunismin torjujat. Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki-säätiön tausta, perustaminen sekä kommunismin- vastainen toiminta ja ideologia vuosina 1952-56.
Wessman-May, Carola 1995  1902-års språkförordning och ämbets- språket i det autonoma Finland.
Salovaara, Johanna 1995  L’adhésion de la Finlande au sein du Conseil de l’Europe.
Karppanen, Mari Laelia Susanna 1995  Political Activities of the French   Surrealists: Eternal Quest for Absolute Liberty as the driving Force.
Ahlberg, Kari 1995  Yhdysvaltojen Kiinan-politiikka George C. Marshallin välitysyrityksen aikana 1945-1947.
Anttalainen, Taina Helena Marie 1995  Sota-aatteen naiset – Lotta Svärd -yhdistyksen ideologia 1921-1930.
Bjugg, Sari 1995  Poliittinen kirjasensuuri 1944-1947.
Etelämäki, Antti 1995  Hiroshimasta viidenteen tasavaltaan – atomipommi Ranskan ulkopolitiikassa (1945-1958).
Holm, Minna 1995  Henrik Ramsay, jatkosodan ulkoministeri.
Hänninen, Timo Olavi 1995  Myytti poliittisesta murhasta..
Ihalainen, Heidi Hannele 1995  Vaalivuosi ja apartheid vaalit Etelä-Afrikassa vuonna 1948 The New York Timesin mukaan.
Jokela, Anna 1995  Toiveet ja todellisuus – Akateemisen Karjala-Seuran Itä-Karjala jatkosodan aikana 1941-1944 ”Suomen Heimon” perusteella.
Kortelainen, Outi Hannele 1995  Honka-liiton päämäärät vaalipuheiden valossa.
Krogerus, Sami 1995 Poliittista oikeutta: oikeudellinen ministerivastuu, valtakunnanoikeus ja niiden historia Suomessa.
Leinonen, Jouko 1995  De Gaullen suhtautuminen Ison-Britannian jäsenyyteen Euroopan yhteisöissä.
Leppänen, Keijo Rainer 1995  Suomen Kristillisen liiton tie eduskuntapuolueeksi 1958-72.
Meskanen, Anne Maarit 1995  SKP ja tulopolitiikan rakentaminen Suomessa 1966-1969.
Mäkilä, Tommi Oskari 1995  Helsingin päivälehdistön suhtautuminen Yhdysvaltojen rotukysymykseen vuosina 1954-1968.
Ollila, Jussi Henrikki 1995  Kuusi suomalaista päivälehteä ja Vietnamin sodan käännekohdat.
Piiroinen-Honkanen, Marja Helena 1995  Punakaartin aseelliset naiskomppaniat Suomen sisällissodassa 1918.
Poikajärvi, Juha Lauri 1995  Lahjakkaille, ahkerille ja vähävaraisille. Korkeakouluopiskelijoiden taloudellisen avustamisen kehittäminen vuosina 1936-1959.
Pylvänäinen, Leena Kaarina 1995  Oikeistoradikaalin profiili. R. G. Kallian poliittinen ajattelu 1922-1944.
Ruukki, Jukka Markus Johannes 1995  Kohtalona Geneve. Rudolf Holsti Kansainliitossa 1939-1940.
Sihvo, Jukka 1995  Pandoran rasia – Iso-Britannia, Ranska ja turvallisuus- neuvoston vaihtuvien jäsenten lisääminen 1945-63.
Susiluoto, Klaus Antti Ilari 1995  Tshekkoslovakian kriisi Suomen sanomalehdistössä syksyllä 1968.
Taarna, Varpu Ilona 1995  Neilikkavallankumouksesta parlamenttivaaleihin. Portugalin vallankumous ja sen jälkeiset tapahtumat Suomen sanomalehdistössä 25.4.1974 – 25.4.1976.
Tuononen, Eino Mika 1995  Kevään 1948 tapahtumat suomalaisessa historiankirjoituksessa.
Relander, Charlotta 1994  Den ryska kejsarens handkassa.
Kiiskinen, Elina 1994  Bayer unter der roten Fahne. Politisches Klima in der bayerischen Gesellschaft während der Revolutions- und Rätezeit 1918/19.
Aalto-Setälä, Sanna Päivikki 1994  ”Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä”.
Castrén, Reko Henrikki Matinpoika 1994  Operaatio Stella Polaris – päämajan tiedustelujaoston pako Ruotsiin syksyllä
Hämäläinen, Harri Ilmari 1994  Talvisodan puhelinvalvonta sotasensuurin osana.
Karttunen, Jyri Lauri Johan 1994  Intia Kansainliiton jäsenvaltiona vuosina 1919-1939.
Krekola, Joni 1994  Helsingin nuorisofestivaalit ja niiden vastustus Suomessa 1960-1962.
Kuljukka, Antti 1994  Keskustelut Karjalan palauttamisesta presidentti Juho Kusti Paasikiven Moskovan-matkan yhteydessä 1955.
Lehtiö, Eeva Marja 1994  Henkisestä maanpuolustuksesta maanpuolustustiedotukseen.
Lindgren, Klaus 1994  Poliittisen historian oppituolin perustaminen.
Markkula, Hanna Elina 1994  Kokoomuksen paraatiovi – sinipunahallituksen synty.
Mäkinen, Johanna Kristiina 1994  Kulttuurin merkitys Suomen ja Saksan suhteissa Weimarin tasavallan aikana.
Oksanen, Antti Juho 1994  Lapuan liike Suomen ulkopolitiikan ongelmana.
Rahunen, Mia Kristiina 1994  Etsivä keskuspoliisi ja punaupseerit vuosina 1919-1927.
Sinkari, Jari Pekka 1994  Pyjanmantaskupuhe – Pääministeri Urho Kekkosen ulkopoliittinen aloite 23.1.1952 ja sen vastaanotto.
Siro, Pekka Antero 1994  MTK ja maatalouden rakenteen muuttaminen vuosina 1966-1976.
Tavaila, Mervi 1994  Amerikkalaiset propagandaradiot ja Unkarin kansannousu 1956.
Lakaniemi, Ilkka 1993  Britain and the Schuman Plan – The Early Years of British Negative Attitude Towards European Unification.
Alkio, Ari 1993  Vainoharhaisuuden ja juonittelun vuodet.
Aunesluoma, Juhana 1993  Tolstoista Fultoniin – Ison-Britannian Itä-Euroopan-politiikka kylmän sodan alkuvaiheissa 1944-46.
Forssell, Jarno 1993  Unohdettu senaatti. Senaatin talousosaston julkinen kuva Suomessa 1909-1910.
Jokela, Marko 1993  Kansallisen edistyspuolueen ja Helsingin Sanomain suhde 1917-1943. Puolueen pää-äänenkannattajasta riippumattomaksi aamulehdeksi.
Kinnunen, Mikko 1993  Kysymys Kuriilien omistuksesta Neuvostoliiton ja Stalinin näkökulmasta 1945-51.
Korhonen, Nina 1993  Uuden Suomen suhtautuminen Urho Kekkoseen presidentinvaaleissa 1950, 1956 ja 1962.
Korpela, Salla 1993  Hallituksen ainoa mies. Marjatta Väänäsen poliittinen ura.
Kuivanen, Anne 1993  Uusi valtiojärjestys – korporatismi ja sen juuret Isänmaallisessa kansanliikkeessä.
Laitinen, Marjo 1993 ”Käden ja aivojen työntekijät”. SKDL:n kulttuuri- ja sivistyneistöpolitiikan tavoitteita ja saavutuksia 1944-1948.
Leskinen, Jari 1993 Suomen sotilaalliset suhteet Viroon 1930-luvun alusta talvisotaan: Sotilasjohdon arviot Virosta ja toteutettu yhteistoiminta.
Mikkola, Jaakko 1993  Jussi Annala – kriittisen kansanedustajan muotokuva 1930-1939 ja 1945-1951.
Mäkinen, Ilkka 1993 SKP:n kansanrintamapolitiikka ja lehdistön käsitykset siitä hallitusmuutosten yhteydessä 1944-1948.
Olin, Pentti 1993  Lundqvistin lista. Puhdistusyritys Suomen puolustusvoimissa kenraaliluutnantti Lundqvistin aikana 1945-1946.
Paarlahti, Teemu 1993  Olemmeko porvarillinen puolue vai emmekö? Kansallinen Kokoomuspuolue ja asutuskysymykset 1918-1923.
Parkkari, Tuomas 1993  Senaatin kuva poliittisessa julkisuudessa. Organisaation uudistustarpeet valtiopäivillä ja lehdistössä 1891-96.
Poltinora, Merja 1993  Taisteleva sosialidemokratia syksystä 1946 kesään 1947.
Putkuri, Eija 1993  Unto Varjonen 1916-1954. Poliitikko-lehtimies-talousmies.
Rintala-Manninen, Lea 1993  Martti Pihkala ja hänen ”lakonmurtajakaartinsa” liikekannallepano.
Rutanen, Ari-Pekka 1993  Kekkosen linjaa, Paasikiven-Kekkosen linjaa vai suomettumista? K-linja Suomen puoluelehdistössä vuosien 1956-1988 presidentinvaaleissa.
Räikkä, Jyrki 1993  Sasu Punanen valoisessa Suomessa. Yrjö Räisänen porvarillisen Suomen kriitikkona 1918-1939.
Sandell, Leena 1993  Sosialidemokraatista kansandemokraatiksi. Sylvi-Kyllikki Kilven poliittinen toiminta vuosina 1932-1946.
Sankari, Maija 1993  J.K. Paasikiven kommentit J.H. Vennolan kirjaan Politiikkamme kansakuntana.
Schaffter, Heli 1993  Lex Jahvetti. Yleisradion hallintoneuvoston valinnan siirtäminen eduskunnalle.
Sulamaa, Kaarle 1993 Hilja Riipinen Lapuan liikkeessä ja IKL:ssä.
Syrjälä, Jussi 1993  Yhdysvaltain Saksan-politiikan pääpiirteet ja muovautumisprosessi keväästä 1945 syksyyn 1946.
Tepponen, Terja 1993  Pulapolitiikkaa pulaliikkeissä ja hallituksessa – maalaisliitto kahden tulen välissä 1931-1932.
Vihavainen, Marjukka 1993  Suomen venäläiset koulut ja kenraalikuvernööri F.L. Heidenin koulupolitiikka v. 1881.
Burstein, John 1992  Svenska folkpartiets roll i det utrikespolitiska brytningsskadet 1944-1948.
Holopainen, Minna 1992  Virkamiesten vaaran vuodet – kamppailu virkamieskunnasta 1944-48.
Inkeri, Raakel 1992  Venäläiset virka-arvot suomalaisten virkamiesten hyvittelyssä 1809 – 1826.
Kari, Satu Marita 1992  Isänmaallisen kansanliikkeen kielipolitiikka 1932 – 1944.
Lehto-Isokoski, Hanna-Liisa 1992  Suomi Venäjän sosialistivallankumouksellisten kansallisuuspolitiikassa.
Liivala, Marja 1992  Venäjän ministerineuvoston ja Suomen asiain uuden esittelyjärjestyksen soveltaminen.
Natri, Marko 1992  Kysymys Suomen liittymisestä Pohjoismaiden Neuvoston jäseneksi 1951-55.
Nieminen, Pirjo 1992 Valvojalainen suomalainen: Hannes Gebhardin toiminta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
Pitkänen, Anja 1992  Martta Salmela-Järvisen poliittinen toiminta 1944 – 1959.
Saastamoinen, Lotta 1992  Johan Philip Palmenin käsitykset Suomen hallinnosta.
Savela, Antti 1992  Suomi ”veteen piirretyllä viivalla”. Tutkielma Suomen tiestä Fineftaan.
Selovuori, Jorma 1992  Muuttuiko hallinto, vaihtuivatko virkamiehet? Virkamieskunnan puhdistamisesta ja valtion keskushallinnon uudistamisesta vuosina 1944 – 48.
Siltala, Aleksi 1992  José Martí Kuuban vallankumouksessa.
Helenius, Börje 1991  Den rikssvenska opinionen och den finska språksstriden på 1930-talet.
Güclü, Yücel 1991  The Question of the Sanjak of Alexandretta.
Henttonen, Pekka 1991  Suomen ja Venäjän viranomaisten yhteistyö vuosina 1906-1908 Suomessa piileskelevien vallankumouksellisten pidättämiseksi ja luovuttamiseksi keisarikuntaan.
Holkeri, Katriina 1991  Irti vanhoista rasitteista – kokoomus ja kommunistit 1965 – 1979.
Jauro, Aki 1991  Köyhäinhoitolaitoksesta koko kansan pankiksi – kohti vuoden 1895 säästöpankkiasetusta.
Kokkonen, Jouko 1991  Varkauden kauppalan poliittinen ilmapiiri 1928 – 1940.
Kupiainen, Olli 1991  Heimohenki herää – ylioppilaat ja Viro 1917 – 1925.
Laakkonen, Simo 1991  O novo sindicalismo – Brasilian uusi ay- liike 1964-1988.
Leppänen, Veli-Pekka 1991  SKP ja Arabian lakko.
Mutanen, Annikka 1991  Käsityksiä Suomen ministerivaltiosihteerin tehtävästä ja asemasta marraskuun manifestin jälkeen.
Mäkinen, Heikki Tapani 1991  Suojeluskuntalain synty.
Salonen, Juha 1991  Veljesurheilusta voimien jakoon, Helsingin Jyryn sosiaalinen ja poliittinen yhteisö 1920-luvulla.
Sedergren, Jari 1991  Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939 – 1941.
Sjöblom, Marko 1991  Suomen kenraalikuvernöörin kanslian virkamiesten rekrytointi ja urakierto vuosina 1812-1903.
Tuomipuu, Juha-Pekka Tapio 1991  Suomen ja Viron taloussuhteet 1919 – 1922.
Wallén, Tapani 1991  Demokraatti ja laillisuusmies. Uuno Hannulan poliittinen toiminta ja yhteiskunnallinen ajattelu 1917 – 1940..
Avellan, Heidi 1990  Finlandssvenska pressreaktioner på profileringen av den Åländska självstyrelsen efter andra världskriget.
Slotte, Henrik 1990  Estland i Finlands randstatspolitik. Rudolf Holstis privatpolitik 1923-1925.
Asunmaa, Piritta 1990  Sosialidemokraatit, kommunistit ja Akateeminen Sosialistiseura vuosina 1933-1937.
Hauvonen, Risto 1990  Hallituskumppanit vastoin tahtoaan. Sosialidemokraattinen puolue ja maalaisliiton yhteishallitusten synty- ja kriisivaiheet vuosina 1951-1956.
Kristensen, Anne-Marie 1990  Forholdet mellom Finland og Norge i skyggen av andre verdenskrig.
Kymäläinen, Hannu 1990 SKP:n hallituspolitiikka 1944-48.
Laaksonen, Ari 1990  Puhdasoppisuuden vartijat. Suomen kommunistinen puolue ja kansainvälinen kommunistinen liike 1956-1958.
Majander, Mikko 1990  Internationaalien välissä. SAK ja kylmä sota kansainvälisessä ammattiyhdistysliikkeessä 1947-1951.
Määttänen, Tarmo 1990  Suomen ja Saksan urheilusuhteet vuosina 1933-1941.
Nikula, Taina 1990  Kekkonen ja Auran virkamieshallitukset – alku yhden miehen valtakaudelle.
Nortio, Jukka 1990  Kansallinen yhtenäisyys suomenkielisen porvariston aatemaailmassa 1923-1937.
Valla, Juha 1990  Vuoden 1924 englantilainen sotilasasiantuntijakomissio.
Virtanen, Timo 1990  Kolmen suuren välinen taistelu hegemonista siirryttäessä sotataloudesta säännöstelytalouteen 1945-1948.
Öljymäki, Mika 1990  Valtiosihteerinviraston organisaatio ja julkinen kuva ministerivaltiosihteerin asemasta ja tehtävistä.