v. 1970–79

Tekijä Vuosi Työn otsikko
Hentilä, Seppo 1979 Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914
Reimaa, Markku 1979 Puun ja kuoren välissä. Rytin toinen hallitus (27.3.–20.12.1940) ulkopoliittisten vaihtoehtojen edessä
Rautkallio, Hannu 1977 Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 1917–1918
Tarkka, Jukka 1977 13. artikla. Liittoutuneiden sotarikospolitiikka ja Suomen sotasyyllisyyskysymys vuosina 1944–1946
Häikiö, Martti 1976 Maaliskuusta maaliskuuhun. Suomi Englannin politiikassa 1939–1940
Suomi, Juhani 1973 Talvisodan tausta. Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa 1937–1939 (Osa 1: Holstista Erkkoon.)
Copeland, William R. 1973 The Uneasy Alliance. Collaboration between the Finnish Opposition and the Russian Underground 1899–1904
Kalela, Jorma 1971 Grannar på skilda vägar: det finländsk-svenska samarbetet i den finländska och svenska utrikespolitiken 1921–1923