Föreningen

Visste du att statsvetenskapliga fakulteten är flerspråkig och att det finns närmare 200 studerande vid fakulteten anmält svenska som sitt betjäningsspråk?

Politicus r.f. är en tvärvetenskaplig förening med uppgift att värna för de svenskspråkiga statsvetarnas välmående och bevaka deras rättigheter vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Till våra medlemmar hör studerande på kandidat- och magisternivå samt utexaminerade statsvetare.

I Politicus r.f. har vi en välkomnande anda och tröskeln för att komma med är låg. Därmed kan du vara med oberoende av huvudämne eller studieår!

Vi räddar världen genom att ordna frukost, picnic, fester med glitter och confetti, motiverande studiesessioner, Runebergssits, skogsvandring, kräftskiva och hemliga intagningsriter. Håll utkik för dessa evenemang och flera i vår kalender. Ifall du är intresserad av rolig, intellektuell och mysig verksamhet på svenska skall du komma med i Politicus r.f.:s glada gäng!

P.S. Kom ihåg att följa Politicus på Instagram och Facebook för att smidigt hållas uppdaterad!