Kontakt

Ordförande 2022
Anna Backström

Politicus postadress
PB 16
Snellmansgatan 12
00014 Helsingfors Universitet

Registerbeskrivningar
Politicus har förbundit sig att följa EU:s nya dataförordning (mera känd som GDPR).
Om du vill läsa mera om bland annat vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi samlar in uppgifterna, vad vi gör med uppgifter och vem som slipper åt uppgifterna kan du bekanta dig med våra registerbeskrivningar nedan:
Registerbeskrivning för medlemsregistret
Registerbeskrivning för evenemangsanmälningar
Registerbeskrivning för reseanmälningar

Leave a Reply

Your email address will not be published.