KLIKKIOTSIKKO: 10 + 1 SYYTÄ OPISKELLA KANSATIEDETTÄ

Mietitkö tulevaisuuttasi? Lue tämä juttu, niin tiedät, miten ja minne edetä!

1. Kansatiede uhmaa kuplia.

Kansatiede on tiedettä arjesta. Se auttaa meitä näkemään, miksi toimimme, kuten toimimme – tai miksi sinä toimit, kuten toimit. Kun tunnemme ihmisten toiminnan taustoja, on meidän helpompi ymmärtää heitä. Myös minun sinua ja sinun minua.

2. Kansatieteessä vain mielikuvitus on rajana tutkimuskohteille.

”Kansatieteilijälle mikään inhimillinen ei ole vierasta”, sanoi muinoin eräs emeritusprofessori ja on oikeassa yhä edelleen. Kansatieteilijän parhaita työkaluja ovat avoin, utelias mieli ja kyseenalaistamisen taito.

3. Kansatieteilijällä on monta mahdollista urapolkua.

Kansatiede on laajasti yleissivistävä ala, mutta sen sisällä on useita erikoistumismahdollisuuksia. Monet kansatieteilijät toimivat kulttuurialalla, kuten museoissa, arkistoissa tai erilaisissa järjestöissä. Kansatieteilijän koulutus mahdollistaa kuitenkin yksilöllisen osaamisen räätälöinnin, ja voit hyödyntää kansatieteilijän taitoja niin liike-elämässä kuin luovilla aloilla.

4. Kansatiedettä on koko elämä.

Se on aineellista ja aineetonta, sosiaalista ja taloudellista, yksityistä ja yhteistä – muun muassa. Koska kansatiede tutkii arkea ja koska yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ilmiöt ilmenevät arjessa monin eri tavoin, myös kansatieteilijä voi lähestyä omaa kiinnostuksen kohdettaan monista eri näkökulmista. Mitä erilaisempia kiinnostuksen kohteita ja kansatieteilijöitä on, sitä kokonaisvaltaisemman kuvan voimme arjen kulttuurista hahmottaa.

5. Kansatiede on ihmisläheistä.

Teemme työtä ihmisten kanssa ihmisistä ihmisille. Ihmisiä kohtaamme haastattelemalla ja havainnoimalla, internettiin uppoutumalla, omia kokemuksiamme hyödyntämällä, ihmisten luomia esineitä ihmettelemällä ja arkistojen anteja tulkitsemalla.

6. Kansatiede on samanaikaisesti ajallista ja ajatonta.

Kansatieteilijä voi kohdistaa kiinnostuksensa niin menneeseen, nykyhetkeen kuin tulevaan. Kiinnostavia ovat sekä erilaiset jatkuvuudet että murrokset. Elämä ennen ei ehkä kuitenkaan ollut niin erilaista kuin elämä nyt, ja jotain nykyisyydestä säilynee myös tulevaan.

7. Kansatiede antaa äänen.

Kansatieteilijän tärkein ominaisuus on kyky nähdä ja kuulla – myös ja erityisesti niitä, jotka muutoin eivät tule nähdyiksi ja kuulluiksi. Pienen ihmisen asianajajaksikin on kansatiedettä joskus kutsuttu. Arki on poliittista: opiskele ja tee tiedettä, jolla on tarkoitus.

8. Kansatiede on kansainvälistä.

Kansatiede on englanniksi European ethnology, ruotsiksi etnologi ja saksaksi Europäische Ethnologie. Arki yhdistää kaikkia – on se sitten erilaista tai samanlaista. Yllättävän usein samanlaista.

9. Kansatieteellä erotut varmasti.

Kerro tutulle tai tuntemattomalle olevasi kansatieteilijä, niin keskustelunaihe on valmis. Varaudu kysymyksiin, mitä, miksi ja kuinka kansatiede. Varma säväyksen antaja myös cv:hen.

10. Kansatiede on osa laajempaa kulttuurien tutkimuksen kenttää.

Opiskellessasi kansatiedettä olet myös osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa. Näin sinulle avautuu automaattisesti kontakti muihin kulttuurien tutkimuksen tekijöihin ja näkökulmiin. Kansatiede löytää luontevia keskustelukumppaneita myös niin historian tutkimuksesta, yhteiskuntatieteistä kuin esimerkiksi taiteidentutkimuksesta.

Eikä tässä vielä kaikki!

+ 1. Kansatiede on hauskaa.

Siinä yhdistyy luovuus loogisuuteen ja ihmetys ymmärrykseen. Kansatieteen kautta sinulle avautuu erilaisten maailmojen äärettömyys.

Kiinnostuitko? Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun hakuaika on 14.3.–28.3.2018. Kansatiede on osa Helsingin yliopiston Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *