Promootion juuret

promootiokulkue

Maisteri- ja tohtoripromootio juontaa juurensa keskiajalle. Promootion kaltaisia juhlallisuuksia on tiettävästi vietetty ainakin Bolognan yliopistossa jo 1100-luvun lopulla ja Pariisissa 1200-luvulla.

Ensimmäinen promootio järjestettiin Suomessa vuonna 1643 Turun akatemiassa. Juhliin saatiin vaikutteita Ruotsista. Promootio koostui kolmesta juhlatilaisuudesta: promootioaktista, juhlajumalanpalveluksesta ja promootiopäivällisistä. Yliopisto toimi vaatimattomissa puitteissa, ja promovoiduiksi tulivat vain miehet.

Venäjänvallan aikana, kun yhteydet Ruotsiin heikkenivät, sai suomalainen promootioperinne omaleimaisia piirteitä. Vaatimattomat menot muuttuivat yhä juhlallisemmiksi yliopiston muutettua Helsinkiin Senaatintorin viereen 1800-luvun alussa. Myös promootiotanssiaiset saivat niille kuuluvan aseman, kun Ylioppilastalo valmistui vuonna 1870. 1800-luvulla yliopistolla oli keskeinen asema yhteiskunnassa, ja promootiot sekä muut yliopistolliset juhlat olivat lähes ainoita Suuriruhtinaskunnan omia yleisiä juhlatilaisuuksia. Nämä juhlat tarjosivat Suomen poliittiselle eliitille ja sivistyneistölle myös mahdollisuuden tavata aikana, jolloin tiedotusvälineet olivat kehittymättömiä ja välimatkat pitkiä kulkea. Promootioilla oli siten myös vahva sosiaalinen ja kansallinen merkitys. Juhlallisuuksien kesto piteni 1870-luvulla kolmi- tai nelipäiväisiksi.

Floora

Tohtorit, kunniatohtorit sekä riemumaisterit ja riemutohtorit

Promootioiden alkuaikoina vihittiin vain maistereita. 1800-luvulla alettiin promovoida väitelleitä lisensiaatteja ja keisarin nimittämiä tohtoreita. Lisäksi silloisessa Aleksanterin yliopistossa alkoi myös kunniatohtoreiden vihkiminen. Ensimmäiset tohtorit ja kunniatohtorit vihittiin Suomessa yliopiston 200-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1840.

Vuonna 1819 vihittiin ensi kerran promootion yhteydessä riemumaistereiksi henkilöitä, jotka oli promovoitu maistereiksi 50 vuotta aikaisemmin. Vuodesta 1890 alettiin vihkiä myös riemutohtoreita.

promootioraita

Leave a Reply