Promootion kunniatohtorit

Promootiota varten tiedekunta kutsuu kunniatohtorit.

Maatalous- ja metsätieteiden tai elintarviketieteiden kunniatohtoreiksi vihitään kahdeksan tiedekunnan edustamilla aloilla ansioitunutta henkilöä eri puolilta maailmaa. Kunniatohtorien nimet, perustiedot ja yhteyshenkilöt löytyvät alta. Kunniatohtoreiden yhteyshenkilöt kertovat mielellään lisää.

Maa-ja Metsätiet.tdk promootio -08 / Akti

Professori Eva-Mari Aro

Professori Eva-Mari Aro on Turun yliopiston molekulaarisen kasvitieteen professori. Hän on tehnyt kasvien fotosynteesikoneiston rakenteeseen ja toimintaan liittyvää pitkäjänteistä perustutkimusta sekä selvittänyt, miten koneistoa voidaan hyödyntää tuottamaan vedestä ja auringosta hiilidioksidista vapaata energiaa. Prof. Aro on valittu Suomen tiedeakatemian esimieheksi v. 2014 alkaen, hän on johtanut Suomen Akatemian huippuyksiköitä, ja hänet on valittu useaan kertaan akatemiaprofessorin virkaan.  Hän toimii monissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa ja asiantuntijatehtävissä ja on saanut lukuisia palkintoja ansiokkaasta työstään. Prof. Aron tutkimus edistää tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä, energia- ja ympäristökysymyksistä, jotka ovat myös maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoaloja.

Yhteyshenkilö: Professori Paula Elomaa, paula.elomaa@helsinki.fi

promootioraita

Professori, Sir David Baulcombe

Professori, Sir David Baulcombe työskentelee Cambridgen yliopistossa Iso-Britanniassa. Hän oli ensimmäisten joukossa löytämässä uutta solujen geeninsäätelyn mekanismia, RNA-hiljennystä, joka on olennainen viruspuolustuksessa. Hänen tutkimuksensa on myös selittänyt kasvinjalostuksessa käytettyjen taudinkestävyysgeenien rakennetta ja toimintaa. Näiden ansioiden perusteella Hänen Majesteettinsa Englannin kuningatar Elisabeth II löi professori Baulcomben ritariksi vuonna 2009. Yhtenä aikamme tunnetuimpana kasvimolekyylibiologian ja –virologian tutkijana hän toimii esikuvana lukuisille nuorille ja varttuneille tutkijoille. Helsingin yliopistoon ja maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan professori Baulcombe on tuonut asiantuntemustaan mm. tieteellisten arviointien ja vastaväittäjänä toimimisen kautta.

Yhteyshenkilö: Professori Jari Valkonen, jari.valkonen@helsinki.fi

promootioraita

FT Ilkka Herlin

FT Ilkka Herlin edistää Itämeren suojelua ja sen osana kestävää maataloutta tieteen ja politiikan saumakohdasta käsin. Hänen perustamansa Elävä Itämeri -säätiö kokoaa yhteen tieteellistä osaamista, päättäjiä ja kaikkia halukkaita Itämeren suojelun, merenkulun, maatalouden ravinnekierron ja monimuotoisuuden suojelun edistämiseen. Herlinin organisoimassa toiminnassa sovelletaan käytäntöön akateemista tutkimustietoa niin pelloilta ja valuma-alueilta kuin suojelun kustannuksista ja hyödyistäkin. Toiminta kattaa Järki-hankkeen kaltaiset maatalousprojektit ulottuen aina kansainvälisen tason poliittisiin aloitteisiin saakka, kuten Itämeren suojelun huippukokoukset osoittavat.

Yhteyshenkilö: Professori Markku Ollikainen, markku.ollikainen@helsinki.fi

promootioraita

Professori Fredrick Owino

Kenialainen professori Fredrick Owino työskentelee tällä hetkellä konsulttitehtävissä kansainvälisen metsäpolitiikan alalla. Hän vaikutti ratkaisevasti yliopistollisen metsäopetuksen syntymiseen Keniassa, ja hän on työskennellyt myös Kansainvälisen peltometsäviljelyn keskuksessa (ICRAF) Nairobissa. Prof. Owino on useasti osallistunut kutsuttuna puhujana Helsingin yliopiston järjestämin kansainvälisiin tieteellisiin tilaisuuksiin. Viikin tropiikki-instituutin (VITRI) tutkijat ovat erityisesti Etelä-Sudanissa työskennellessään hyötyneet hänen asiantuntemuksestaan.

Yhteyshenkilö: Professori Markku Kanninen, markku.kanninen@helsinki.fi

promootioraita

Professori Toomas Paalme

Professori Toomas Paalme työskentelee Tallinnan tekniikan yliopistossa. Hänen ominta alaansa on fermentointi ja elintarviketeknologia. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt hiivaan, maitohappobakteereihin ja ruisleivän hapatukseen. Viime aikoina vitamiinit ja kofaktoreiden metabolismi elintarvikkeiden hapateprosesseissa ja ruuansulatuksessa ovat olleet hänen kiinnostuksena kohteet löytäen näin lisää yhtymäkohtia maatalous-metsätieteelliseen tiedekunnan tutkimuksen aihepiireihin. Hän on järjestänyt omassa yliopistossaan harjoitustyökursseja maatalous-metsätieteelliseen tiedekunnan opiskelijoille, jolloin maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on voinut hyödyntää hänen asiantuntijuutensa fermentoinnissa.

Yhteyshenkilö: Professori Per Saris, per.saris@helsinki.fi

promootioraita

Vuorineuvos, agronomi Simo Palokangas

Vuorineuvos, agronomi Simo Palokangas on niittänyt mainetta tuottajaomisteisen elintarviketeollisuuden johtotehtävissä 35-vuotisen uransa aikana. Hän johti Munakuntaa v. 1979-87 ja Lännen Tehtaita v. 1987-94. HK Ruokatalon ohjaksiin hän tarttui kevättalvella -94, jolloin Suomi oli liittymässä EU:n jäseneksi. Tuolloin varsinkin lihateollisuudessa oli erittäin suuri muutostarve kansainväliselle kilpailulle avautuvaan toimintaympäristöön sopeutumiseksi lyhyen siirtymäajan puitteissa. Hänen johtamiensa saneeraus- ja sopeuttamistoimien tuloksena näistä kriisiyhtiöistä on kehittynyt kilpailukykyisiä ja kansainvälistyneitä pörssiyrityksiä. Toimintojen kehittämisessä Palokangas on korostanut erityisesti henkilöstön merkitystä. Eläkkeelle jäätyään hänet kutsuttiin Raision hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hänelle on kertynyt laaja kirjo luottamustoimia, mukaan lukien maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan puheenjohtajuus. Vuorineuvos Simo Palokangas – palkittu Businessvaikuttaja – on antanut erittäin merkittävän panoksen suomalaisen elintarvikealan kehittämiseksi vastaamaan globalisoituvan maailman haasteisiin.

Yhteyshenkilö: Professori Saara Hyvönen, saara.hyvonen@helsinki.fi

promootioraita

Akatemiaprofessori, TkT Kaisa Poutanen

Akatemiaprofessori, TkT Kaisa Poutanen työskentelee VTT:ssä ja Itä-Suomen yliopistossa. Professori Poutanen on kansainvälisesti arvostettu,  laajasti verkostoitunut kokojyväviljan ja erityisesti rukiin  puolestapuhuja, jolla on runsaasti yhteistyötä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan viljatutkijoiden kanssa. Hänen tavoitteensa on kehittää uusia elintarvikkeita, jotka tukevat ravitsemuksellisesti täysipainoisen ruokavalion noudattamista ja painonhallintaa. Bioprosessoinnin vaikutus viljan ravintokuituun ja bioaktiivisten yhdisteiden toimintaan elimistössä on hänen keskeinen kiinnostuksensa yhteistyössä ravitsemustutkijoiden kanssa.

Yhteyshenkilö: Professori Vieno Piironen, vieno.piironen@helsinki.fi

promootioraita

Professori Cindy Prescott

Professori Cindy Prescott työskentelee Vancouverissa, Brittiläisen Kolumbian yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa metsämaan biogeokemian ja ekologian tutkijana ja varadekaanina. Kansainvälisesti hän on kunnostautunut metsien ravinnekierron ja varsinkin metsämaan ravinteiden saatavuudelle tärkeiden hajotusprosessien tutkijana. Hänen tutkimushankkeensa ovat paneutuneet myös metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksiin metsämaahan sekä viime vuosina Kanadan öljyhiekka-alueiden maaperän kunnostamiseen. Cindy Prescott tunnetaan myös metsäalan tieteellisten julkaisusarjojen toimittajana ja tiedeasiantuntijana. Helsinki on tullut hänelle tutuksi tutkimusyhteistyöstä ja muun muassa Suomen akatemian tehtävistä, ja hän pitää Helsinkiä lempikaupunkinaan Euroopassa.

Yhteyshenkilö: Professori Heljä-Sisko Helmisaari, helja-sisko.helmisaari@helsinki.fi

promootioraita