Monthly Archives: May 2012

Jos edistetään työelämäkompetensseja, mitä edistetään?

Oma hankkeemme on ottanut puolihuolimattomasti kantaa kysymykseen työelämän kompentessien merkityksestä yliopisto-opinnoissa, sillä jo hankkeen nimi, Promoting Working Life Competences in University Education, osoittaa 1) halua edistää tietoisesti työelämätaitoja yhtenä yliopisto-opintojen sisältönä ja 2) kannanottoa kompetenssien puolesta. Jälkimmäinen on kiinnostava seikka. … Continue reading

Posted in Blog posts | Leave a comment

Yliopistopedagogiikka 1/2012 nyt verkossa luettavissa

Yliopistopedagogiikka-lehden uusi numero 1/2012 on ilmestynyt verkkojulkaisuna. Lehti ilmeistyi aiemmin nimellä Peda-forum. Artikkeleita mm. projektioppimisesta, sulautuvasta opetuksesta ja pienryhmäopiskelusta.    

Posted in Blog posts | Leave a comment