Monthly Archives: December 2013

Projektikurssin etenemistä ja tuloksia voi seurata Wikisivulta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Projektikurssin toinen kierros on käynnissä ja Wiki-sivulta voi seurata kurssin etenemistä  http://wiki.helsinki.fi/display/bioprojekti/Projektikurssi Hieno esimerkki kurssin tuottamasta tiedosta ja osaamisesta on vuoden 2012 kurssin yhden hankkeen raportti “Valkoposkihanhista aiheutuvien haittojen lieventäminen”. Raportti on julkaistu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisusarjassa:  http://www.hel.fi/hel2/ymk/julkaisut/2013/julkaisu_11_13.pdf

Posted in Blog posts | Leave a comment