Syksyn infoa

 

– Syksystä 2014 aloitetaan runkovaiheeseen ja eriytyvään vaiheeseen (syventävä seminaari) niveltyvät puolipäiväseminaarit. Puolipäiväseminaareja ei videoida, ja erikoistuvat ovat velvollisia osallistumaan niihin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarien etukäteistehtävistä, rakenteesta ja sisällöistä lähetämme lisätietoa myöhemmin.

– Erikoistuvien luennointi siirtyy eriytyvän vaiheen syventävästä seminaarista toimipaikkoihin ja yliopistoseminaariin (2 x luennointi erikoistumisen aikana edelleen voimassa)

– Seminaarien materiaalin kurssialueeksi suunnitellaan moodlea, ja sitä pystyy käyttämään vain helsinki.fi-tunnuksilla, ja nehän saat erikoistumaan ilmoittautuessasi.

Dosenttiluento

Koskiviikkona 18.6. on LT Anu Raevuoren dosenttiluento:

Syömishäiriöiden tunnistaminen ja diagnosointi. 

PJ Mauri Marttunen

Vapaa luento erikoistuville.

Luento kestää 20 min ja sen jälkeen on varattu 10 minuuttia luennon arviointiin.