Psykoterapeuttikoulutus

Helsingin yliopisto järjestää psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010 §2a) mukaisesti. Yliopistojen alaisuudessa eri koulutusohjlemien laatukriteerit ovat yhtenäistyneet ja niillä tuetaan psykoterapeuttien riittävien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien toimia terveydenhuollossa toteutumista. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen.

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat on suunniteltu eri terveydenhuollon kohderyhmille ja hakuaika keväällä alkavaan koulutukseen on juuri käynnissä. Tällä hetkellä haettavana on lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutus (analyyttinen viitekehys). Koulutus suoritetaan työn ohessa neljässä vuodessa. Hakuaika päättyy 31.10.2014.

Katso lisätiedot koulutusohjelman sisällöstä ja hakemisesta Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen internet-sivuilta osoitteesta:

www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulutus

Sivuilta saat myös lisätietoja hakukelpoisuuteen vaikuttavan 30 op psykologian ja psykiatrian lisäopintojen järjestämisestä nyt lukuvuonna 2014-2015 sekä keväällä 2015 hakuun tulevista uusista eri koulutusohjelmista, jotka alkavat syksyllä 2015.