PSYKOFARMAKOLOGIAN PUOLIPÄIVÄSEMINAARI – KOKEMUKSIA

PSYKOFARMAKOLOGIAN PUOLIPÄIVÄSEMINAARI – KOKEMUKSIA

Prof. Hannu Koponen

Sekä psykiatrian erikoistumiskoulutuksen runko- että syventävään seminaariin on suunniteltu sisällytettäväksi puolipäiväseminaareja, joiden tehtävänä on syventää keskeisiä aihekokonaisuuksia. Puolipäiväseminaarien sisältö koostuu teemaluennoista, mutta tavanomaisen luennoinnin sijaan on tavoiteltu keskustelevampaa työotetta. Tämän edistämiseksi seminaariin liittyy pakollisia ennakkotehtäviä, joiden tavoitteena on luoda pohjaa keskustelulle. Samasta syystä seminaareja ei välitetä etäpisteisiin vaan edellytetään kohderyhmän (runko- tai eriytyvän vaiheen koulutettavat) henkilökohtaista osallistumista. Eriytyvän vaiheen erikoistujilla on mahdollisuus osallistua myös runkovaiheen puolipäiväseminaareihin, mutta myös heidän kohdallaan osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekoa.

24.9.2014 pidetty psykofarmakologian puolipäiväseminaari oli ensimmäinen nykymuotoinen puolipäiväseminaari ja se saavutti heti laajaa kiinnostusta ja seminaariin osallistui 39 osallistujaa. Osallistujista yli 90 prosenttia oli tehnyt ennakkotehtävät etukäteen, parilta vielä niitä kaivataan. Suurin osa ennakkotehtävistä tuli Moodlen kautta, osa lähetti ne sähköpostilla joskin jatkossakin Moodlen käyttö on ensisijaista. Teemat herättivät vilkasta keskustelua ja jatkossa keskustelulle onkin varattava enemmän aikaa, samoin ennakkotehtävien purulle. Ensimmäinen puolipäiväseminaari oli kuitenkin myönteinen kokemus ja tulee vakiinnuttamaan paikkansa erikoistumiskoulutuksessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *