Neurotiede puolipäiväseminaari 12.11. ohjelma

Ohjelma:

12.00-13.00 Jesper Ekelund. Tilaisuuden avaus, ohjelma, esittely. Neurobiologiset peruskäsitteet ja toiminnallinen neuroanatomia.

13.00-14.00 Eero Castrén. Masennus, masennuslääkkeet ja hermoston muovautuvuus.

14.00-14.15 Tauko

14.15-16.00 Lauri Nummenmaa. Tunteet ja aivot.

Psykiatria-kirja (Duodecim) 11. painos on ilmestynyt

Psykiatria

Jouko Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen, Timo Partonen (toim.)

11., uudistettu painos , 929 sivua, nidottu, 2014.

” Psykiatria on koko kliinisen psykiatrian kattava suomalainen klassikko. Teoksen 11. painos ilmestyy sisällöltään täysin uusittuna ja päivitettynä kaikkien lukujen osalta. Kokonaan uutena alueena mukaan on otettu hermoston kehitykseen liittyvät mielenterveyden kehityksen häiriöt, jotka ilmenevät lapsuudesta alkaen ja johtavat usein moniin mielenterveyden kannalta haitallisiin seurannaisvaikutuksiin. Kirjan sisältöön on vaikuttanut voimakkaasti myös DSM-5:n valmistuminen toukokuussa 2013.

Teoksen tavoitteena on edistää psykiatrista hoitoa riittävän yksityiskohtaisten, käytännön toimintaa tukevien ja Suomen oloihin soveltuvien hoito-ohjeiden myötä. Psykiatria palvelee alan työntekijöiden lisäksi oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoiden tarpeita ja tarjoaa vankkaa asiatekstiä potilaille, heidän omaisilleen ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille.”

Myös elektronisena . 

Neurotiede puolipäiväseminaarin 12.11. ennakkotehtävät

Neurotiede puolipäiväseminaarin 12.11. ennakkotehtävät.

Kurssille osallistumisen edellytys on tehdä ennakkotehtävät ja palauttaa ne 10.11. kello 22 mennessä.

Palautus word-muodossa (1 tiedosto) moodlen sivulle.

Arvostelu hyväksytty tai hylätty.

 Tehtävät:

1. Luettele kolme psykiatrian kannalta keskeistä aivoaluetta / järjestelmää ja niiden keskeinen tehtävä.

2. Pohdi lyhyesti (enintään 20 sanaa) mitä masennus on neurobiologisesti katsottuna.

3. Pohdi minkä sairauksien kannalta häiriöt tunteiden käsittelyssä ovat keskeisiä.