Neurotiede puolipäiväseminaarin 12.11. ennakkotehtävät

Neurotiede puolipäiväseminaarin 12.11. ennakkotehtävät.

Kurssille osallistumisen edellytys on tehdä ennakkotehtävät ja palauttaa ne 10.11. kello 22 mennessä.

Palautus word-muodossa (1 tiedosto) moodlen sivulle.

Arvostelu hyväksytty tai hylätty.

 Tehtävät:

1. Luettele kolme psykiatrian kannalta keskeistä aivoaluetta / järjestelmää ja niiden keskeinen tehtävä.

2. Pohdi lyhyesti (enintään 20 sanaa) mitä masennus on neurobiologisesti katsottuna.

3. Pohdi minkä sairauksien kannalta häiriöt tunteiden käsittelyssä ovat keskeisiä.