ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OHJAUS UUDISTUU

*31.12.2014: Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilla tiedote: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle helmikuun 2015 alusta.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (L 1355/2014) löytyy osoitteesta www.finlex.fi

På svenska: pressmeddelande

* Tiedote 19.12.2014:

Näillä näkymin ohjausvastuun siirto toteutuu todennäköisesti alkuvuoden 2015 aikana. Tiedekunta tiedottaa asiasta kun tarvittava lainsäädäntö on annettu.

Mikäli ohjausvastuun siirto toteutuu alkuvuodesta 2015, erikoistujan kannalta näkyvin muutos olisi erilaisen todistuksen saaminen suoritetusta koulutuksesta. Valmistunut ei saisi enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaisi kuten ennenkin valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit. Koulutuksen sisältö pysyisi ennallaan.

Opinto-oikeuden haku pysyy ennallaan niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan. Ohjausvastuun siirto ei vaikuta suoraan opiskelijavalintojen käyttöönottoon.

Kouluttaudu psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa!

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat on suunniteltu eri terveydenhuollon potilasryhmille ja hakuaika syksyllä alkaviin koulutuksiin on 16.2.–27.3.2015. Haettavana on useita eri koulutusohjelmia nuorten, aikuisten sekä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuteiksi. Koulutus suoritetaan työn ohessa kolmessa-neljässä vuodessa.

Koulutukseen voivat hakea ne lääketieteen lisensiaatit, joilla on vähintään kaksi vuotta mielenterveyteen liittyvää työkokemusta valmistumisensa jälkeen. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen.

Katso lisätiedot koulutusohjelman sisällöstä ja hakemisesta Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen internet-sivuilta osoitteesta:

www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulutus

Seuraa myös tiedotustamme facebookissa:

https://www.facebook.com/psykoterapeuttikoulutushy

Runkovaiheen puolipäiväseminaari Vuorovaikustaidot

Moodleen on avattu ennakkotehtävät 28.1. pidettävään runkovaiheen puolipäiväseminaariin vuorovaikutustaidot. Tehtävät ja niiden palautus palautus vain moodlen kautta.

Muistathan että ennakkotehtävien hyväksyttävä suorittaminen on  osallistumisen edellytys kaikkissa puolipäiväseminaareissa.

Linkki moodleen tämän sivun oikeassa laidassa. Moodleen pääsee helsinki.fi-tunnuksilla ja kurssiavaimella tai voit pyytää että sinut liitetään kurssialueelle taru.suppula@hus.fi, samasta osoitteesta voi pyytää helsinki.fi-tunnuksia.

Ohjelma

Aika: kello 8:30–12:30

Paikka: Christian Sibelius auditorio

Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari, pj:t prof. Tiina Paunio ja dos. Tarja Melartin

 

Prof. Tiina Paunio: Erikoislääkärikoulutuksen ”Kasvaminen psykiatriksi” -juonne

PsL Harri Valkonen: Vuorovaikutuksen perusteet

Dos. Tarja Melartin: Potilaan kohtaaminen psykiatrisessa hoitoprosessissa; psykososiaalisen hoidon tarpeen arvio ja seuranta

PsT Katja Kurri: Vuorovaikutus hoitotyössä

Tiedekunnan juhlapäivä 28.1.2015

Lääketietellisen tiedekunnan juhlapäivää vietetään 28.1.2015 Biomedicumissa, psykiatrialla on tällä kertaa hyvä edustus pitämässä luentoja kun mukana ovat professorit Tiina Paunio, Eeva Aronen, Nina LIndberg ja Erkki Isometsä:

KLO 13.00 – 14.45

Varadekaani Caj Haglund:
Avaussanat

Professori Tiina Paunio:
Interaktioner mellan gener och miljö i psykisk hälsa

Professori Kimmo Porkka:
Pahanlaatuisten veritautien kohdennettu ja yksilöllistetty hoito

Professori Taneli Raivio:
Mikä käynnistää murrosiän?

Professori Oskari Heikinheimo:
Familjeplanering 2014 – allt bra i riket?

Professori Eeva Aronen:
Mitä lastenpsykiatria nykyään tutkii?

Professori Tuomo Nieminen:
Ikinuori EKG

Professori Juha Pekkanen:
Ympäristö ja kansanterveys

Professori Lasse Lehtonen:
Suomen terveydenhuolto Euroopan yhteismarkkinoilla

KLO 14.45 – 15.15 Kahvitauko

KLO 15.15 – 16.45

Dekaani Risto Renkonen:
Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopiston 375-juhlavuotena

Professori Nina Lindberg:
Psykopatia: haukkumasana vai 2000-luvun alun tärkein oikeuspsykiatrinen käsite?

Professori Mika Mäkelä:
Tieto allergisten sairauksien mekanismeista ja hoidosta tarkentuu!

Professori Kriistina Aittomäki:
Genetiikan rooli muuttuvassa lääketieteessä

Professori Janne Backman:
Hyvät ja pahat lääkkeiden yhteisvaikutukset

Professori Tom Böhling:
Patologens roll i modern diagnostik

Vuoden 2014 Nordiska Medicinpriset -palkinnon saaja, professori Erkki Isometsä:Depressiotutkimus – valoa näkyvissä
KLO 16.45 – 18.30 JUHLABUFFET JA NINA MYA TRIO
(Aulatilat)

 

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen viimeistään 19.1 tässä linkki ohjelmaan ja tässä ilmoittautumiseen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita opiskelijat, henkilökunta ja alumnit.