ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OHJAUS UUDISTUU

*31.12.2014: Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilla tiedote: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle helmikuun 2015 alusta.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (L 1355/2014) löytyy osoitteesta www.finlex.fi

På svenska: pressmeddelande

* Tiedote 19.12.2014:

Näillä näkymin ohjausvastuun siirto toteutuu todennäköisesti alkuvuoden 2015 aikana. Tiedekunta tiedottaa asiasta kun tarvittava lainsäädäntö on annettu.

Mikäli ohjausvastuun siirto toteutuu alkuvuodesta 2015, erikoistujan kannalta näkyvin muutos olisi erilaisen todistuksen saaminen suoritetusta koulutuksesta. Valmistunut ei saisi enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaisi kuten ennenkin valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit. Koulutuksen sisältö pysyisi ennallaan.

Opinto-oikeuden haku pysyy ennallaan niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan. Ohjausvastuun siirto ei vaikuta suoraan opiskelijavalintojen käyttöönottoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *