Runkotentti moodlessa 15.6.

Runkovaiheen päätteeksi järjestetään vuonna 2015 nyt ensimmäistä kertaa monivalintatentti.

Tentti toteutetaan verkkotenttinä 15.6, ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Kirjautuminen tehdään oheisesta linkistä moodlen psykiatrian runkotentin kurssialueelle. Linkki lisätään tähän 12.5. aamulla. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta, että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2014), luentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Tentin voi suorittaa myös vapaaehtoisesti eriytyvässä vaiheessa oleva erikoistuva.