Runkotentti 15.6.

Ensimmäinen runkotentti järjestettiin 15.6, tentissä oli 80 monivalintakysymystä eri psykiatrian aloilta. Siihen osallistui 8 erikoistuvaa, ja kaikki pääsivät tentistä läpi. Läpimenoon vaadittiin tällä kertaa 50% oikein.  Arvosanojen keskiarvo oli 71%.

Seuraava tentti järjestetään tammikuun alussa taas moodle-monivalintatenttinä. Tentti on pakollinen runkovaiheessa oleville ja vapaaehtoinen muille psykiatriaan erikoistuville.

Helsingin yliopiston Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun (TT) tohtoriohjelmissa on 1.-30.9.2015 haettavana:

Helsingin yliopiston Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun (TT) tohtoriohjelmissa on 1.-30.9.2015 haettavana:

* HY-palkallisia tutkijankoulutuspaikkoja (kaikissa TT-tohtoriohjelmissa)

* HUS:n ja Lääketieteellisen tiedekunnan yhteisiä tutkijankoulutuspaikkoja (Biolääketieteellisessä, Kliinisessä, Suun terveystieteen ja Väestön terveyden tohtoriohjelmissa)

Lisätietoja hausta Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun www-sivulla

Linkki hakuilmoitukseen