Runkotentti 28.1.

Runkovaiheen päätteeksi järjestetään vuonna 2016 toista kertaa monivalintatentti.

Tentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa 28.1, ja tentti on auki kello 12.00-18.00, mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Kirjautuminen tehdään moodlen psykiatrian runkotentin kurssialueella. Linkki lisätään tähän 25.1. aamulla. Tenttisivulla silloin lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea.

Tentin tarkoituksena on antaa palautetta sekä erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisensa tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti on pakollinen 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneille, kun ovat seuranneet vuoden runkoluentoja.  Seuraavat tentit kesäkuun lopussa ja elokuun puolessa välissä.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2014), luentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Tentin voi suorittaa myös vapaaehtoisesti eriytyvässä vaiheessa oleva erikoistuva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *