Dosenttiluento LT Pekka Jylhä 3.2.2016

LT Pekka Jylhä pitää dosenttiluennon 3.2. kello 12.00-12.40 Psykiatriakeskuksessa auditorio Christian Sibelius

Aiheena” Muuttavatko masennuslääkkeet persoonallisuutta?”

Tilaisuuteen toivotaan erikoistuvia lääkäreitä arvioimaan opetustaitoa.

Luento on 20 minuuttia ja sitten arviointi noin 20 minuuttia.

Runkotentti 28.1.2016

Runkovaiheen päätteeksi järjestetään 28.1.2016 monivalintatentti.

Tentti toteutetaan verkkotenttinä 28.1 moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Tentin voi keskeyttää, ja taas jatkaa (kello seisahtuu siksi aikaa) mutta kun kokonaisaika on täynnä niin tentti katkeaa. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus elokuussa 2016.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2014), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Tentin voi suorittaa myös vapaaehtoisesti eriytyvässä vaiheessa oleva erikoistuva.

 

 

Kuukauden luennot kevät 2016

KUUKAUDEN LUENTO -sarjan ohjelma kevätlukukaudella 2016

Teema: NETTI – hyvässä ja pahassa

Paikka: Psykiatriakeskus (Christian Sibelius sali), Välskärinkatu 12

Aika: Kello 8.15-9.15
Kohderyhmä:  Psykiatrian klinikan lääkärit, psykologit ja muu henkilökunta. Pakollinen osa erikoistuvien lääkäreiden koulutusta. Avoin myös muiden toimiyksiköiden ammattihenkilöstölle.

Yhteyshenkilöt: Kliininen opettaja Pertti Heikman, e-mail pertti.heikman@hus.fi ja osastosihteeri Taru Suppula puh (09) 47163729, fax: (09) 47163735, e-mail: taru.suppula@hus.fi.
5.2 PhD Amandeep Dhir, Department of Teacher Education, University of Helsinki and Department of Computer Science, School of Science, Aalto University.

Internet addiction
1.4 Professori, TtT, dosentti Maritta Välimäki, Turun yliopisto.

Sähköiset menetelmät osana potilaan hoitoa
29.4 Sosiaalipsykologian apulaisprofessori, YTT, dosentti Atte Oksanen, Yhteiskunta – ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

Äärimmäiset nettiyhteisöt: viha, häirintä ja psyykkinen pahoinvointi
13.5 PsT, VET kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg, Helsingin yliopisto ja HYKS.

Nettiterapiat