Puolipäiväseminaari Psykoterapiat II keskiviikko 27.4. 2016, eriytyvä vaihe


Keskiviikko 27.4.2016: Psykoterapiasuuntaukset

Christian Sibelius auditorio

Ennakkotehtävä: pakollinen osa seminaaria ja edellytys osallistumiselle.

8.15- 8.50 Psykodynaamisen psykoterapian perusteet (Tarja Melartin, LT, dos., Psykososiaalisten hoitojen osaamiskeskus POK, HUS/HYKS)

8.50-9.25 Kognitiivisen psykoterapian perusteet (Jari Lahti, PsT, dos., HY)

9.25-10.00 Integratiivisen psykoterapian perusteet (Harri Valkonen, PsL, Helsingin kaupunki)

10.00-10.15 Tauko

10.15-10.50 Parisuhde ja perhe terapian näyttämönä (Sanna Aavaluoma, pariterapeutti, perheterapeutti, VET)

10.50-11.00 Tapausesimerkki (video)

11.00-11.20 Ryhmätyötä/keskustelua (luennoitsijat ja Erkki Heinonen, PsT)

11.20-11.45 Ryhmätöiden/keskustelun purku

Ennakkotehtävä: moodlessa Eriyvyvän vaiheen puolipäiväseminaarit osiossa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=13569&section=8 

Palautukset 25.4. kello 23.55 menessä

Seuraava runkotentti on 17.6.2016

Tentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Tentin voi keskeyttää, ja taas jatkaa (kello seisahtuu siksi aikaa) mutta kun kokonaisaika on täynnä niin tentti katkeaa. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus elokuussa 2016.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2014), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Tentin voi suorittaa myös vapaaehtoisesti eriytyvässä vaiheessa oleva erikoistuva.