Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen vanhuspsykiatrian puolipäiväseminaarin ohjelma 8.6.2016

Kohderyhmä: Eriytyvän vaiheen erikoistuvat lääkärit.

Aika: 8.6.2016 klo 12:00–16:00

Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei linkitetä vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen. Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta 20.5. ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=13569&section=8 kohdassa eriytyvän vaiheen puolipäiväseminaarit ->Vanhuspsykiatrian puolipäiväseminaari 2016

Etukäteistehtävien tekeminen ja palauttaminen moodlen kautta on edellytys seminaariin osallistumiselle. Tehtävät tulee liittää moodlen tehtävänpalautusalueelle maanantaihin 6.6.2016 kello 23.55 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus: Seminaari järjestetään eriytyvän vaiheen koulutuksen yhteydessä joka toinen vuosi joten esteen sattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran keväällä 2018.

Ohjelma: Puheenjohtajina prof. Hannu Koponen

klo 12:00–12:55 Vanhuksen depression hoito. Prof. Hannu Koponen

klo 12:55–13:50 Lääkehoidon turvallisuus vanhuksilla. LT, yl. Kari Raaska

klo 13:50–14:10 Tauko

klo 14:10–15:05 Vanhusten psykoosien hoidon haasteet. LT Tiina Talas

klo 15:05–16:00 Kun ensiksi valittu hoito ei auta: Lääkehoidon tehostamisvaihtoehdot vanhuksilla. LT Risto Vataja

Luentoaika noin 55 min sisältäen keskustelun myös luennon lomassa

 

Dosenttiluento Katinka Tuisku

LT Katinka Tuisku pitää dosenttiluennon aiheesta ”Psykiatrinen työkyvyn arviointi” keskiviikkona 1.6. kello 15.15. Christian Sibelius auditoriossa. paikalle toivotaan erikoistuvia arvioimaan opetusnäytettä.

 

 

Halutaan palautetta erikoislääkärikoulutuksesta

Palaute on tärkeä osa koulutuksen kehittämistyössä, toivomme kaikkien psykiatriaan erikoistuvien käyttävän hetken palautteen antamiseen.

Palaute tallentuu nimettömänä ja jatkossa kerätään noin kerran vuodessa / erikoistuva, tällä kertaa palautelomake auki 9.6. kello 24.00 saakka.

Palautelomaketta lähetettään erikoistuville sähköpostin kautta tai siihen voi vastata moodlessa erikoislääkärikoulutuksen omalla kurssialueella.

Kiitos kaikille palautteenantajille.