Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen psykofarmakologian puolipäiväseminaarin ohjelma 14.9.2016

Kohderyhmä Runkovaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös eriytyvässä vaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.

Aika 14.9.2016 klo 12:00–16:00

Paikka HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen.
Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutus-kurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=13569, kohdassa runkovaiheen puolipäiväseminaarit ->Psykofarmakologian puolipäiväseminaari 2016.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu. Ennakkotehtävät arvostellaan
arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa
valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.
Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle ja ainostaan moodlen kautta lähetetyt otetaan arvosteluun. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 12.9.2016 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus Seminaari järjestetään runkokoulutuksen yhteydessä vuosittain, joten esteen
sattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2017

Ohjelma

Puheenjohtajina prof. Jesper Ekelund ja prof. Hannu Koponen

klo 12:00–12:45 Psyykenlääkkeiden vaikutusmekanismit. Prof. Jesper Ekelund
klo 12:45–13:40 Interaktiot ja farmakogenetiikka. LT, yl. Kari Raaska
klo 13:40–14:00 Tauko
klo 14:00–15:05 Psyykenlääkkeiden tehon osoittaminen. Johdanto: 1. Myyntilupaprosessi. Kari Raaska. 2. Tehon osoittaminen. Jesper Ekelund. .Keskustelu: kaikki osallistujat
klo 15:05–16:00 Ahdistuneisuuslääkkeiden kliininen farmakologia. Prof. Hannu Koponen

Seminar: Emotional and Social Brain 06.09.2016 Psykiatriakeskus

Seminar: Emotional and Social Brain

 Place: Sibelius Lecture Hall, Psychiatry Center, University of Helsinki

Time: 11.30-13.15

Chair: Prof. Tiina Paunio (University of Helsinki)

 11.30-12.15 Prof. Lauri Nummenmaa (Aalto University and University of Turku): Brain basis of  social emotions

12.15.-13.15 Prof. Larry Young (Emory University, Atlanta, USA): The neural mechanisms of social attachment, social loss, and empathy-related behaviors: Implications for autism 

More on Prof. Larry J. Young:

Dr. Young studies how genetic, cellular and neurobiological mechanisms regulate complex social behavior, including social cognition and social bonding. His research focuses heavily on the roles of the neuropeptides oxytocin and vasopressin in regulating the neural processing of social signals and social attachment. Dr. Young has developed behavioral paradigms that are useful for screening drugs that enhance social cognition, and is developing novel strategies for drug discovery for treating social deficits in psychiatric disorders such as autism spectrum disorder and schizophrenia.   Dr. Young established the Center for Translational Social Neuroscience (CTSN), which brings together basic scientists and clinicians in the Atlanta area who are focused on understanding and healing the social brain.  The mission of the CTSN is to discover the neurobiological mechanisms regulating the social brain, and to translate these discoveries to novel therapeutic approaches to treat psychiatric disorders characterized by disruption in social behavior, including autism, schizophrenia and other psychiatric disorders.