Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen psykofarmakologian puolipäiväseminaarin ohjelma 14.9.2016

Kohderyhmä Runkovaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös eriytyvässä vaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.

Aika 14.9.2016 klo 12:00–16:00

Paikka HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen.
Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutus-kurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=13569, kohdassa runkovaiheen puolipäiväseminaarit ->Psykofarmakologian puolipäiväseminaari 2016.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu. Ennakkotehtävät arvostellaan
arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa
valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.
Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle ja ainostaan moodlen kautta lähetetyt otetaan arvosteluun. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 12.9.2016 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus Seminaari järjestetään runkokoulutuksen yhteydessä vuosittain, joten esteen
sattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2017

Ohjelma

Puheenjohtajina prof. Jesper Ekelund ja prof. Hannu Koponen

klo 12:00–12:45 Psyykenlääkkeiden vaikutusmekanismit. Prof. Jesper Ekelund
klo 12:45–13:40 Interaktiot ja farmakogenetiikka. LT, yl. Kari Raaska
klo 13:40–14:00 Tauko
klo 14:00–15:05 Psyykenlääkkeiden tehon osoittaminen. Johdanto: 1. Myyntilupaprosessi. Kari Raaska. 2. Tehon osoittaminen. Jesper Ekelund. .Keskustelu: kaikki osallistujat
klo 15:05–16:00 Ahdistuneisuuslääkkeiden kliininen farmakologia. Prof. Hannu Koponen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *