Keskiviikkona 16.11. eriytyvän vaiheen psykiatriaan erikoistuville Neurotiede-puolipäiväseminaari

Neurotiede-puolipäiväseminaari

Ohjelma:
12.00-13.00 Jesper Ekelund: Tilaisuuden avaus, ohjelma, esittely. Neurobiologiset peruskäsitteet ja toiminnallinen neuroanatomia.
13.00-14.00 Iiris Hovatta: Masennus ja ahdistus: geenien avulla neurobiologisiin mekanismeihin
14.00-14.15 Tauko
14.15-16.00 Lauri Nummenma: Tunteet ja aivot

Kohderyhmä: psykiatrian eriytyvässä vaiheessa olevat.

Aika: 16.11.2016 klo 12:00–16:00

Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen. Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutus-kurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=13569&section=8, kohdassa eriytyvän vaiheen puolipäiväseminaarit.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu. Ennakkotehtävät arvostellaan
arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa
valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.
Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle ja ainostaan moodlen kautta lähetetyt otetaan arvosteluun. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 14.11.2016 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus: Seminaari järjestetään eriytyvän koulutuksen yhteydessä joka toinen vuosi, joten esteensattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2019.