LT Maria Vuorilehdon dosenttiluento 25.1. kello 12.15-12.50 Christian Sibelius auditorio

Tervetuloa kun LT Maria Vuorilehto pitää dosenttiluennon 25.1. kello 12.15-12.50 Christian Sibelius auditoriossa erikoistuville lääkärille ja yleislääkareille aiheesta:

” Depressiopotilaan oheissairastavuus kliinikon työssä”

PJ Hannu Koponen

Luennon järjestävä professori kokoaa arviointiryhmän, johon kuuluu opiskelijoita,
dosentteja (kliinisiä opettajia/yliopistonlehtoreita) ja professoreita. Arviointiryhmän laajuus onpäätettävissä tilannekohtaisesti, mutta siinä tulee olla vähintään kaksi opiskelijaa, kaksi dosenttia/opettajaa/lehtoria ja professori.
Luennon arvostelu tapahtuu kolmikantaperiaatteella niin, että kukin ryhmä (opiskelijat, dosentit/opettajat/lehtorit, professorit) ehdottaa arvosanaa asteikolla: hylätty-tyydyttävä-hyväkiitettävä- erinomainen. Hyväksytyn dosenttiluennon lopullisen arvosanan tulee olla hyvä, kiitettävä tai erinomainen.
Luentoa arvioitaessa olennaista on:
– luennon selkeys ja ymmärrettävyys
– luennon sisällön hallinta
– kuulijakunnan tietämyksen tason huomioiminen
– suullisen esiintymisen selkeys
– opetusvälineiden ja oppimateriaalin käyttö
– luentoaikataulussa pysyminen

Neuropsykologi Mari Kantasen ja psykiatrian dosentti, erikoislääkäri ja psykoanalyytikko Tarja Melartinin vetämät vuorovaikutusworkshopit alkaa uudella ryhmällä keväällä 2017

Vuorovaikutusworkshopit ovat suunnattu psykiatrian syventävän vaiheen erikoistuville lääkäreille, jotka haluavat syventää osaamistaan vuorovaikutuksesta ja sen arvioinnista psykiatrin työssä. Koulutus on prosessiluonteinen ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa kahden lukukauden ajan. Jokainen opiskelija tuo vuorollaan ryhmään tapauksen, jota käsitellään ryhmässä vuorovaikutuksen näkökulmaa painottaen. Opetukseen kuuluu lisäksi ennakkolukemisena kouluttajien valitsemaa kirjallisuutta ja ryhmätapaamisilla käsiteltävää teoriaa. Seminaarissa käydään lävitse keskeiset psykiatriset häiriöt (ahdistus-, mieliala-, persoonallisuus-, päihde- ja psykoosisairaudet) potilaan kohtaamisen näkökulmasta, sekä pohditaan itsehavainnoinnin ja psykiatrin oman persoonan merkitystä potilaan hoitamisessa. Osallistujamäärä on rajattu 6-8 osallistujaan/koulutusjakso ja ryhmään ei voi tulla kesken jakson. Kouluttajina toimivat neuropsykologi Mari Kantanen ja psykiatrian dosentti, erikoislääkäri ja psykoanalyytikko Tarja Melartin.

Workshopit toteutetaan 15.3, 5.4, 10.5 sekä 7.6 klo 8.30 – 10.30 Paikka hallinnon kokoushuone  10 kerr. Psykiatriakeskuksessa.  Viimeinen kerta 7.6 pidetään opetus- ja tutkimusyksikön tiloissa seminaarihuoneessa 1 ja 2. Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, sitovat ilmoittautumiset irina.kruskopf@hus.fi.