LT Maria Vuorilehdon dosenttiluento 25.1. kello 12.15-12.50 Christian Sibelius auditorio

Tervetuloa kun LT Maria Vuorilehto pitää dosenttiluennon 25.1. kello 12.15-12.50 Christian Sibelius auditoriossa erikoistuville lääkärille ja yleislääkareille aiheesta:

” Depressiopotilaan oheissairastavuus kliinikon työssä”

PJ Hannu Koponen

Luennon järjestävä professori kokoaa arviointiryhmän, johon kuuluu opiskelijoita,
dosentteja (kliinisiä opettajia/yliopistonlehtoreita) ja professoreita. Arviointiryhmän laajuus onpäätettävissä tilannekohtaisesti, mutta siinä tulee olla vähintään kaksi opiskelijaa, kaksi dosenttia/opettajaa/lehtoria ja professori.
Luennon arvostelu tapahtuu kolmikantaperiaatteella niin, että kukin ryhmä (opiskelijat, dosentit/opettajat/lehtorit, professorit) ehdottaa arvosanaa asteikolla: hylätty-tyydyttävä-hyväkiitettävä- erinomainen. Hyväksytyn dosenttiluennon lopullisen arvosanan tulee olla hyvä, kiitettävä tai erinomainen.
Luentoa arvioitaessa olennaista on:
– luennon selkeys ja ymmärrettävyys
– luennon sisällön hallinta
– kuulijakunnan tietämyksen tason huomioiminen
– suullisen esiintymisen selkeys
– opetusvälineiden ja oppimateriaalin käyttö
– luentoaikataulussa pysyminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *