Tiedoksi kaikille tutkimusta aloitteleville – SPSS-ohjelman peruskurssit lokakuussa

SPSS Statistics -ohjelman käyttöön perehdyttävät kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

SPSS:n lataaminen työpisteelle

SPSS-ohjelman voi asentaa omalle työkoneelle HUS-ohjelmistoportaalista (valitse sovellusluettelosta IBM SPSS Statistics).

Kurssin kesto

Kurssi on päivän mittainen ja se järjestetään kaksi kertaa (ilmoittaudu siis vain yhdelle päivälle). Paikkoja on rajoitetusti.

Aika

to 12.10. klo 8.45–15.45 ti 24.10. klo 8.45–15.45

Paikka

Palvelukeskus, ATK-luokka, 3. kerros (Stenbäckinkatu 9, A-porras)

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Harpissa. Harppi löytyy HUS-intran etusivulta Palvelut-sivulta (https://hussote.sharepoint.com/sites/intra) tai intran ohjelmistolinkeistä (http://tiimit.hus.fi/palvelut/atk-apu/Sivut/Ohjelmistolinkit.aspx).​

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.​