Runkotentti on 18.1.2018

Tentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus kesäkuussa 2018.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävän vaiheen seminaarit keväällä 2018

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta ja joilla on erikseen nimetty vastuukouluttaja.

Linkki ohjelmaan

 

 

Ayl Tanja Svirskikselle lääketieteellisen tiedekunnan kannustuspalkinto

Helsingin yliopiston dekaani Risto Renkonen on myöntänyt ayl Tanja Svirskikselle Lääketieteellisen tiedekunnan kannustuspalkinnon opetuksen kehittämisestä.

Palkinnon perusteluja ovat aloitteellisuus simulaatio-opetuksen kehittämisessä psykiatrian opetuksessa, lähiohjauksen kehittämisessä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa sekä muu laaja kansallinen ja kansainvälinen toiminta opetuksen ja koulutuksen hyväksi.  Tämä on julkinen tunnustus hyvästä työstä, ja sen saaminen on ilonaihe myös psykiatrian kannalta.
Onnittelut siis Tanjalle kaikkien puolesta!

Johtamiskoulutukseen muutoksia 1.1.2018 alkaen

Hyvä erikoistuva,
olet suorittamassa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutusta Helsingin yliopistossa, ja sen osana lähijohtajakoulutusta (30 op). Ole ystävällinen ja lue huolellisesti tämä tiedote, sekä ennen kaikkea vastaa sinulle sähköpostissa tulevaan kyselyyn viimeistään 31.12.2017!
Erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen koordinointi on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Koulutusta ollaan nyt uudistamassa ja tavoitteena päästä aikaperustaisuudesta osaamisperustaisuuteen. Samaan aikaan on järkevä tarkastella myös johtamiskoulutusta. Tilanne on ollut valtakunnallisesti epätyydyttävä, kun kokonaisuus on Helsingin yliopistossa 30 op ja muissa lääketieteellisissä tiedekunnissa 10 op. Käytäntö yhtenäistyy vuodenvaihteessa 2017-2018.

Ennen 1. tammikuuta 2018 Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Jokaisen on päätettävä 31.12.2017 mennessä, suorittaako 10 op vai 30 op johtamiskoulutuksen.
Merkintä erikoistumiskoulutuksen suoritustodistuksessa on siis joko 1) suorittanut 10 op koulutukseen kuuluvia johtamisopintoja, tai 2) lähijohtajapätevyys 30 op.

1.1.2018 tai myöhemmin Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Pakollinen johtamiskoulutus on kaikilla Helsingin yliopistossa 1.1.2018 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla 10 opintopistettä, eikä merkintää lähijohtajapätevyydestä tule koulutustodistukseen. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen 20 op täydentävä ohjelma erikoistuvia varten, jotka haluavat suorittaa yhteensä 30 op
koulutuksen.

Aikataulu
Nykyistä 30 op ohjelmaa voi suorittaa 31.12.2019 asti; lähiopetuksiin pääsevät etusijalla ennen 1. tammikuuta 2018 opinto-oikeuden saaneet.

Seuraa asian etenemistä tällä sivustolla: https://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/

Uusi 10 op johtamiskoulutusohjelma suunnitellaan v. 2018 aikana ja käynnistyy 1.1.2019.
Asia on käsitelty Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnassa (AJT) 2.11.2017 sekä
Tiedekuntaneuvostossa 14.11.2017.
Lisätietoja: yhteydenotot lähijohtajaopintojen muutoksesta med-lahijohtaja@helsinki.fi kautta.

Yhteistyöterveisin
Minna Kaila
professori
Lähijohtajakoulutuksen vastuuhenkilö