Johtamiskoulutukseen muutoksia 1.1.2018 alkaen

Hyvä erikoistuva,
olet suorittamassa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutusta Helsingin yliopistossa, ja sen osana lähijohtajakoulutusta (30 op). Ole ystävällinen ja lue huolellisesti tämä tiedote, sekä ennen kaikkea vastaa sinulle sähköpostissa tulevaan kyselyyn viimeistään 31.12.2017!
Erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen koordinointi on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Koulutusta ollaan nyt uudistamassa ja tavoitteena päästä aikaperustaisuudesta osaamisperustaisuuteen. Samaan aikaan on järkevä tarkastella myös johtamiskoulutusta. Tilanne on ollut valtakunnallisesti epätyydyttävä, kun kokonaisuus on Helsingin yliopistossa 30 op ja muissa lääketieteellisissä tiedekunnissa 10 op. Käytäntö yhtenäistyy vuodenvaihteessa 2017-2018.

Ennen 1. tammikuuta 2018 Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Jokaisen on päätettävä 31.12.2017 mennessä, suorittaako 10 op vai 30 op johtamiskoulutuksen.
Merkintä erikoistumiskoulutuksen suoritustodistuksessa on siis joko 1) suorittanut 10 op koulutukseen kuuluvia johtamisopintoja, tai 2) lähijohtajapätevyys 30 op.

1.1.2018 tai myöhemmin Helsingin yliopiston opinto-oikeuden saaneet
Pakollinen johtamiskoulutus on kaikilla Helsingin yliopistossa 1.1.2018 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla 10 opintopistettä, eikä merkintää lähijohtajapätevyydestä tule koulutustodistukseen. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen 20 op täydentävä ohjelma erikoistuvia varten, jotka haluavat suorittaa yhteensä 30 op
koulutuksen.

Aikataulu
Nykyistä 30 op ohjelmaa voi suorittaa 31.12.2019 asti; lähiopetuksiin pääsevät etusijalla ennen 1. tammikuuta 2018 opinto-oikeuden saaneet.

Seuraa asian etenemistä tällä sivustolla: https://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/

Uusi 10 op johtamiskoulutusohjelma suunnitellaan v. 2018 aikana ja käynnistyy 1.1.2019.
Asia on käsitelty Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnassa (AJT) 2.11.2017 sekä
Tiedekuntaneuvostossa 14.11.2017.
Lisätietoja: yhteydenotot lähijohtajaopintojen muutoksesta med-lahijohtaja@helsinki.fi kautta.

Yhteistyöterveisin
Minna Kaila
professori
Lähijohtajakoulutuksen vastuuhenkilö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *