Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävän vaiheen seminaarit keväällä 2018

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta ja joilla on erikseen nimetty vastuukouluttaja.

Linkki ohjelmaan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *