Puolipäiväseminaari: Näyttöön perustuva lääketiede psykiatriassa 18.4.2018 klo 12:00 – 16:00

Seminaarin ennakkotehtävä (osallistumisen edellytys) on Moodlessa. Tehtävä palautetaan Moodleen viimeistään 16.4. klo 23.55.

Ohjelma (Christian Sibelius auditorio Psykiatriakeskus)

Näyttöön perustuva lääketiede psykiatriassa

Pj ja seminaarin vetäjä professori Erkki Isometsä

12:00-12:05       Avauspuheenvuoro

12:05-12:35       Satunnaistetut kliiniset kokeet lääkehoidon tehon ja vaikuttavuuden tutkimuksessa

12:35-13:05       Kliiniset kokeet ja psykososiaalisten interventioiden vaikuttavuus

13:05-13:30       Ryhmätyö: tuottavatko RCT:t kliinikolle relevanttia tietoa (pohjana musiikkiterapia-artikkeli)?

13:30-13:50       Ryhmätöiden purku

13:50-14:15        Kahvitauko

14:15-14:45       Systemoidut katsaukset ja meta-analyysit: lopullinen totuus?

14:45-15:05       Miten tuotetaan suomalaiset Käypä hoito-suositukset?

15:05-15:40       Ryhmätyö: psykiatristen KH-suositusten arviointi käyttäjänäkökulmasta (pohjana Depression Käypä hoito)

15:40-16:00      Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu