Lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavien tulee ilmoittautua joko läsnä olevaksi tai poissaolevaksi jokaisena lukuvuonna. Lukuvuosittainen Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2018.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on viety rekisteriin automaattisesti opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä niiden osalta, jotka ovat jo aiemmin olleet Helsingin yliopistossa kirjoilla mutta eivät ole vielä läsnä olevia (edellyttäen, ettei rekisterissä ole voimassaolevia perustutkinnon opinto-oikeuksia, jotka vaativat ylioppilaskunnan jäsenyyden).

Jatkossa tulee tehdä vuosittainen läsnä-/poissaoloilmoittautuminen WebOodissa. Jos se ei onnistu, voit lähettää ilmoituksen läsnäolon tekemiseksi sähköpostitse tiedekuntaan (meilahti-student(at)helsinki.fi) Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi/ henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.

Lukuvuosittaisen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta yliopiston käyttäjätunnus pysyy voimassa.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen psykofarmakologian puolipäiväseminaarin ohjelma 5.9.2018

Kohderyhmä: Runkovaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös eriytyvässä vaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.

Aika: 5.9.2018 klo 12:00–16:00

Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen.

Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutus-kurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/mod/assign/view.php?id=1357493&forceview=1

kohdassa runkovaiheen puolipäiväseminaarit ->Psykofarmakologian puolipäiväseminaari 2018.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu. Ennakkotehtävät arvostellaan

arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa

valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.

Etukäteistehtävät (käsitellään kunkin esitysteeman yhteydessä)

  • kirjaa mielestäsi viisi keskeistä lääkeaineinteraktiota ja niiden mekanismit
  • selvitä lyhyesti (maksimi 1 sivu) mitä psykoosien yhteydessä tarkoitetaan dopamiini-, serotoniini- ja glutamaattiteorioilla
  • kuvaa oma ahdistuneisuushäiriöihin liittyvä lääkehoito-ongelma

Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 3.9.2018 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus: Seminaari järjestetään runkokoulutuksen yhteydessä vuosittain, joten esteen sattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2019.

Ohjelma: Puheenjohtajana prof. Hannu Koponen

klo 12:00–13:15 Tapaus: Psykoosilääkkeiden kliininen farmakologia. Dos. Tuula Kieseppä

klo 13:15–14:30 Tapaus: Interaktiot ja farmakogenetiikka. Prof. Mikko Niemi

klo 14:30–14:45 Tauko

klo 14:45–16:00 Tapaus: Ahdistuneisuuslääkkeiden kliininen farmakologia.

Prof. Hannu Koponen