Erikoislääkärikoulutuksen uudistuminen 1.1.2019 lähtien

Huomaa että valintamenettely uudistuu:
Yli- tai alikouluttamisen välttämiseksi erikoistumismääriä ohjaillaan jatkossa tarkemmin, kun koulutukseen tulee yliopisto- ja alakohtaiset aloituspaikkamäärät. Näihin valitsemiseksi on nyt luotu uusi valintamenettely, joka tulee käyttöön vuonna 2019.

Vanha ilmoittautumismenettely päättyy 31.12.2018.

Lue lisää esim.
https://www.nly.fi/erikoistumisuudistus
tai
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/erikoislaakarikoulutuksen-uusi-valintatapa-tulee-kayttoon-ensi-kevaana/