Simulaatiokoulutus erikoistuville ja amanuensseille 15.2. Peijaksessa

Koulutuksen vetäjä: kl. op. Tanja Svirskis

Näyttelijä: Antti Laukkarinen

Aika: 15.2.2019 klo 12:00 – 15:00

Paikka: Peijaksen sairaala, Kokoushuone M33 (Kivinen)

KLIINISET TAIDOT PSYKIATRIASSA OSA II – simulaatiokoulutus psykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Osaamistavoitteet:

Päihteitä käyttävän potilaan hoitoon motivointi

Vastarinnan kanssa selviytyminen

Muutoksen tukeminen

Kontaktin luominen psykoottiseen potilaaseen

Sairaudentunnottomuuden kohtaaminen

Reflektoiva kuuntelu ja vuorovaikutus psykoottisen potilaan kanssa

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

Ilmoittautuminen koulutukseen Harpin kautta viimeistään 11.2. mennessä.

 

Kliininen opettaja Tanja Svirskis valittu Opettajien akatemiaan

Opettajien akatemiaan valittujen opettajien opetus- ja ohjauskäytännöt ovat innovatiivisia, linjakkaita ja pedagogisesti mielekkäitä. He myös ottavat opiskelijat aidosti mukaan opetus-, oppimis- ja arviointitilanteiden rakentamiseen sekä opetuksen kehittämiseen. Kaikilla opettajilla on vahvaa näyttöä innovatiivisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä.

Opettajat ovat toteuttaneet yhteisöllisyyttä monipuolisesti, he ovat keskeisiä opetuksen kehittäjä omilla aloillaan ja aktiivisia toimijoita laitos- ja tiedekuntatasolla sekä lähes poikkeuksetta myös yliopisto-tasolla, useimmiten myös kansainvälisesti. Heidän toiminnallaan on ollut selvää vaikutusta yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön.

Opettajien akatemiaan on valittu seuraavat uudet jäsenet:

  • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien osasto, humanistinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Kaija Hiltunen, suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Laura Hänninen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Jokke Häsä, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • apulaisprofessori Kalle Juuti, kasvatustieteellinen tiedekunta
  • professori Päivi Korpisaari, oikeustieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Sampo Pihlainen, taloustieteen osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli Ruth, geotieteiden ja maantieteen osasto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Tanja Svirskis, psykiatrian osasto, lääketieteellinen tiedekunta
Opettajien akatemian uudet jäsenet palkittiin 10.1.2019. Jäsenyys on tunnustus erityisen ansiokkaasta opetustoiminnasta ja -osaamisesta Helsingin yliopistossa. Valitut Opettajien akatemian jäsenet kuvassa: Kalle Juuti, Laura Hänninen, Tiina Airaksinen, Päivi Korpisaari, Tanja Svirskis, Olli-Pekka Penttinen, Olli Ruth ja Sampo Pihlainen. Kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Jokke Häsä ja Kaija Hiltunen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

 

Seuraava runkotentti on 24.1.2019

Runkotentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit liittyä moodlealueelle itsenäisesti jos sinulla on helsinki.fi-tunnus.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarisarjan päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus kesäkuussa 2019.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2017), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut järjestetään huhtikuusta alkaen sähköisinä Exam-tentteinä

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. (Ensimmäisen kuulustelun ilmoittatumisaika loppuu 4.1.)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Psykiatrian kuulustelupäivät ovat 3.5. ja 18.10.

Toukokuun tenttiin ilmoittaumisaika on 12.2.2019  – 9.3.2019 klo 16.00

Ilmoittautumislomake

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 5 viikkoa ennen tenttijakson alkua e-lomakkeella, minkä jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä.