Ohjauspalautekysely erikoistuville lääkäreille – vastaukset kerätään helmikuun 2019 aikana

HUS on ottanut käyttöön amanuenssien ja erikoistuvien lääkäreiden sähköisen ohjauspalautekyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä palautetta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toteutettavan ohjauksen laadusta. Ohjausta kehitetään saadun palautteen avulla. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille ja erikoistuville. Kyselyiden tulokset raportoidaan tulosyksikkö tasolle.

Linkki kyselyyn osoitteessa -> http://www.hus.fi/tyopaikat/opiskelijat-ja-harjoittelu/Sivut/CLES-laatukysely.aspx

 Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 28.2.2019 mennessä.

Kiitos vastauksestasi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *