Yliopistoseminaari

Seuraava yliopistoseminaari Ammatillisuus psykiatriassa pidetään aikataulun mukaisesti 29 . 5 ja  5.6  etänä ;

Opetuksen siirryttyä nyt verkkoon Ammatillisuus psykiatriassa –seminaarisarjan sisältö ja toteutustapa muuttuu.

Seminaarin ennakkotehtävänä on

  1. kerrata erikoislääkärikoulutuksen osaamistavoitteista Ammatillisuus –osion tavoitteet
  2. kirjoittaa kuvaus terveydenhuollossa tapahtuneesta itse koetusta tilanteesta, jossa ammatillisuus on toteutunut puutteellisesti. Tilanne voi liittyä esim. potilaan hoitoon, omaisten kohtaamiseen, terveydenhuoltohenkilökunnan keskinäiseen toimintaan tai opetukseen ja ohjaukseen. Miten ympäristö reagoi tähän epäammatilliseen toimintaan? Pyrkikö joku korjaamaan tilannetta? Jos ei, miksi? Miten tilanteeseen olisi voinut puuttua?

Tapauskuvauksista keskustellaan 5.6. seminaarissa. Valmistaudu kertomaan muille seminaariin osallistujille omasta kokemuksestasi.

 

Lähetä tuotoksesi Irina Kruskopfille irina.kruskopf@hus.fi  22.5. mennessä. Seminaarisarjan kolmas osio 12.6. jää pois, eli seminaari on nyt kaksiosainen (29.5. ja 5.6.2020). Ennakkotehtävän palautus vaaditaan, jotta seminaarista saa suoritusmerkinnän.

 

 

HUOM 12.6 pidetään Psykoterapia 2 puolipäiväseminaari klo 8.15 – 11.00 ( avataan toukokuussa Moodleen,  ennakkotehtävän deadline on  3.6 klo 15).

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *