Opetus jatkuu syksyllä Teamsissa, paitsi puolipäiväseminaarit 5.10. ja 7.12.

Erikoislääkärikoulutuksen keskiviikkoseminaarit jatkuvat syksyllä 2022 etänä lukuun ottamatta puolipäiväseminaareja.

Runkovaiheen seminaaripäivät ovat: 24.8., 7.9., 21.9., 5.10. Psykofarmakologian puolipäiväseminaari, 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.

Eriytyvän vaiheen seminaaripäivät ovat: 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. Neurotiede puolipäiväseminaari

Teams-linkki löytyy Moodlesta.