ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi – käyttöönotto viikolla 42.

ELSA-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kaikissa viidessä yliopistossa ja kaikilla erikoisaloilla, psykiatrialla viikolla 42.

Järjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti erikoistujan työkaluksi.

Lue lisää ELSAn-koulutustilaisuuksista, käyttäjärooleista sekä siirtymäajoista Lääketieteellisen Ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta osoitteessa

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/elsa#elsan-kayttoonotto-1