Aikuis-, lasten- ja nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit syksy 2016

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat kahden viikon välein keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa.

Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.
Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Psykofarmakologian puolipäiväseminaaria ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaariin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia. Huomioi myös poikkeava aika.

Vastuukouluttajat:
Aikuispsykiatria Prof. Erkki Isometsä
Lastenpsykiatria Prof. Eeva Aronen
Nuorisopsykiatria Prof. Mauri Marttunen
Oikeuspsykiatria Prof. Nina Lindberg

24.8.2016 klo 13:00–14:00 Aivot ja mieli emeritus prof. Johannes Lehtonen
24.8.2016 klo 14:15–15:15 Psykiatrisen diagnostiikan perusteista Prof. Erkki Isometsä

14.9.2016 klo 12:00–16:00 Psykofarmakologian puolipäiväseminaari
Prof. Jesper Ekelund ja Prof. Hannu Koponen

21.9.2016 klo 13:00–14:00 Psyykkinen stressi ja terveys Prof. Tiina Paunio
21.9.2016 klo 14:15–15:15 Psyykkinen kehitys ja mielenterveys Prof. Eeva Aronen

5.10.2016 klo 13:00–14:00 Mielenterveyslaki lääkintöneuvos Helena Vorma
5.10.2016 klo 14:15–15:15 Kiintymyssuhdeteoria El Jukka Mäkelä

19.10.2016 klo 13:00–14:00 Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia Prof. Erkki Isometsä
19.10.2016 klo 14:15–15:15 Persoonallisuuden piirteet ja temperamentti Dos. Anu-Katriina Pesonen

9.11.2016 klo 13:00–14:00 ADHD El Hannu Westerinen
9.11.2016 klo 14:15–15:15 Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka Prof. Mauri Marttunen

23.11.2016 klo 13:00–14:00 Autismispektri Dos. Pekka Tani
23.11.2016 klo 14:15–15:15 Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot Prof. Erkki Isometsä

7.12.2016 klo 13:00–14:00 Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi Prof. Erkki Isometsä
7.12.2016 klo 14:15–15:15 Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot Prof. Hannu Koponen