Aikuis-, lasten- ja nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit syksy 2017

Helsingin yliopiston aikuis-, lasten- ja nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit syksy 2017                                                                                                                                              

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa.

Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Psykofarmakologian puolipäiväseminaaria ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaariin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia. Huomioi myös poikkeava aika.

Vastuukouluttajat:

Aikuispsykiatria                           Prof. Erkki Isometsä

Lastenpsykiatria                         Prof. Eeva Aronen

Nuorisopsykiatria                       Prof. Mauri Marttunen

Oikeuspsykiatria                         Prof. Nina Lindberg

Psykofarmakologian puolipäiväseminaari, prof. Jesper Ekelund ja prof. Hannu Koponen

ke 23.8.2017

klo 13:00-14:00 Aivot ja mieli, emeritus prof. Johannes Lehtonen (Erkki Isometsä pj.)

klo 14:15-15:15 Mielenterveyslaki, dos. Kaisa Riala (Erkki Isometsä pj.)

 

ke 6.9.2017  

klo 12:00 – 16:00 Psykofarmakologian puolipäiväseminaari

Prof. Jesper Ekelund ja prof. Hannu Koponen

 

ke 20.9.2017

klo 13:00 – 14:00 Psyykkinen stressi ja terveys, prof. Tiina Paunio

klo 14:15 – 15:15 Psyykkinen kehitys ja mielenterveys, prof. Eeva Aronen

 

ke 4.10.2017

klo 13:00 – 14:00 Psykiatrisen diagnostiikan perusteista, prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15 Kiintymyssuhdeteoria, El Jukka Mäkelä (Eeva Aronen pj.)

 

ke 18.10.2017

klo 13:00 – 14:00 Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia, prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15 Temperamentti, persoonallisuus ja itsesäätely, dos. Anu-Katriina Pesonen (Eeva Aronen pj.)

 

ke 8.11.2017

klo 13:00 – 14:00 ADHD, El Hannu Vesterinen (Mauri Marttunen pj.)

klo 14:15 – 15:15 Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka, prof. Mauri Marttunen

 

ke 22.11.2017 

klo 13:00 – 14:00 Autismispektri, dos. Pekka Tani (myös pj.)

klo 14:15 – 15:15 Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot, prof. Erkki Isometsä

 

ke 13.12.2017 

klo 13:00 – 14:00 Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi, prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15 Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka arviointiasteikot, prof. Hannu Koponen