Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit syksyllä 2019

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa.

Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaaria ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaariin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia. Huomioi myös poikkeava aika.

Vastuukouluttajat:

Aikuispsykiatria                           Prof. Erkki Isometsä

Lastenpsykiatria                         Prof. Eeva Aronen

Nuorisopsykiatria                       Prof. Mauri Marttunen

Oikeuspsykiatria                         Prof. Nina Lindberg

 

ke 28.8.2019

klo 12:30 – 13:00

Professorin kyselytunti (Isometsä)

klo 13:00–14:00

 Aivot ja mieli

emeritus prof. Johannes Lehtonen (Erkki Isometsä pj.)

klo 14:15–15:15

Mielenterveyslaki

Dos. Kaisa Riala (Erkki Isometsä pj.)

 

ke 11.9.2019

klo 12:00 – 16:00

Psykofarmakologian puolipäiväseminaari

Prof. Hannu Koponen, Dos. Tuula Kieseppä ja Prof. Mikko Niemi

 

ke 25.9.2019

klo 13:00 – 14:00

Psykiatrisen diagnostiikan perusteista

Prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Psyykkinen kehitys ja mielenterveys

Prof. Eeva Aronen

 

ke 9.10.2019

klo 13:00 – 14:00

Psyykkinen stressi ja terveys

prof. Tiina Paunio

klo 14:15 – 15:15

Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia 

Prof. Erkki Isometsä

 

ke 23.10.2019

klo 13:00 – 14:00

Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot

Prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Temperamentti, persoonallisuus ja itsesäätely

Dos. Anu-Katriina Pesonen (Eeva Aronen pj.)

 

ke 13.11.2019

klo 13:00 – 14:00

ADHD

LT Hannu Vesterinen (Mauri Marttunen pj.)

klo 14:15 – 15:15

Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka

Prof. Mauri Marttunen

 

ke 27.11.2019

klo 13:00 – 14:00

Autismispektri

Dos. Pekka Tani (myös pj.)

klo 14:15 – 15:15

Kiintymyssuhdeteoria

EL Jukka Mäkelä, Johtava asiantuntija, THL Valtion palvelut –osasto

 

ke 11.12.2019

klo 13:00 – 14:00

Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi

Prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot

Prof. Hannu Koponen