Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen seminaarit, kevät 2021

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsillä.

Sekä runkoseminaarin että syventävän seminaarin yhteinen Teams-linkki  säilyy koko kevään 2021 samana. Linkki löytyy Moodlen Psy-Erl-kurssialueelta sekä erikoislääkärikoulutuksen Outlook-kalenterista.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suorittaminen Moodlessa. Puolipäiväseminaareja ei tallenneta.

Seminaariohjelmat ovat nähtävillä blogin lisäksi Moodlessa Psy-Erl kurssialueella sekä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen Outlook-kalenterissa.

 

Vastuukouluttajat:

Aikuispsykiatria                           Prof. Erkki Isometsä

Lastenpsykiatria                         Prof. Eeva Aronen

Nuorisopsykiatria                       Prof. Mauri Marttunen

Oikeuspsykiatria                         Prof. Nina Lindberg

 

20.1.
Psykoosien diagnostiikka Dos. Tuula Kieseppä (Hannu Koponen pj.)
Pakko-oireinen häiriö (OCD) prof. Hannu Koponen
3.2.
Depression Käypä hoito prof. Erkki Isometsä
Psykoosien etiologia ja patogeneesi prof. Hannu Koponen
17.2.
Itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito prof. Erkki Isometsä
Päihdehäiriöiden diagnostiikka prof. Mauri Aalto (Nina Lindberg pj.)
10.3.
Psykoosien lääkehoito LT Kari Raaska
Depression kognitiivisen psykoterapian perusteet PsM, VET Sauli Valkeajärvi (Mauri Marttunen pj)
24.3.
Väkivaltariskin arviointi  ayl Nikolai Ralin (prof. Nina Lindberg pj)
Ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivisen psykoterapian perusteet Dos. Klaus Ranta (Mauri Marttunen pj.)
7.4.
Depression psykodynaamisen terapian perusteet PsT Olavi Lindfors (Mauri Marttunen pj.)
Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) Dos. Tanja Laukkala (Mauri Marttunen pj.)
21.4. klo 12:00 – 16:00
Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari Dos. Tarja Melartin ja Harri Valkonen
5.5.
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito prof. Erkki Isometsä
Alkoholiongelmaisen Käypä hoito prof. Kaarlo Simojoki ( pj. Nina Lindberg)
19.5.
Skitsofrenian Käypä hoito prof. Hannu Koponen
Itsetuhokäyttäytyminen prof. Erkki Isometsä