Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen seminaarit, syksy 2022

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsilla.

Runkoseminaarin ja syventävän seminaarin yhteinen Teams -linkki löytyy Moodlen PsyErl -kurssialueelta ja erikoislääkärikoulutuksen Outlook-kalenterista.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat.

HUOM!

  • Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suoritus Moodlessa.
  • Puolipäiväseminaari pidetään syyslukukaudella 2022 lähiopetuksena Psykiatriakeskuksen Sibelius Auditoriossa.
24.8.2022 Professorin kyselytunti prof. Tiina Paunio klo 12:30 – 13:00
Aivot ja mieli emeritaprof.  Riitta Hari  (pj. Tiina)
Mielenterveyslaki, hyl Eila Sailas
7.9.2022 Psykiatrisen diagnostiikan perusteista Prof. Erkki Isometsä
Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka emeritusprof. Mauri Marttunen
21.9.2022 Psyykkinen kehitys ja mielenterveys Prof. Eeva Aronen
Temperamentti, persoonallisuus ja itsesäätely Dos. Anu-Katriina Pesonen (Eeva Aronen pj.)
5.10.2022 12:00 – 16:00 Psykofarmakologian puolipäiväseminaari
19.10.2022 Psyykkinen stressi ja terveys prof. Tiina Paunio
Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia Prof. Erkki Isometsä
2.11.2022 ADHD Prof. Eeva Aronen
Kiintymyssuhde ja sen häiriöt LT, oyl Marie Korhonen
16.11.2022 Päihdehäiriöiden etiologia ja patogeneesi Dos. Petri Hyytiä (Erkki Isometsä pj.)
Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot Prof. Erkki Isometsä
30.11.2022 Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi Prof. Erkki Isometsä
Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot emeritusprof. Hannu Koponen
14.12.2022 Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia ja patogeneesi prof. Erkki Isometsä
Autismispektri Dos. Pekka Tani (myös pj.)