Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteinen runkokoulutus, syksy 2023

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteinen runkokoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista.  Koulutus sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Koulutus toteutuu keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsilla.

Jokainen yksittäinen koulutuskerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat.

HUOM!

  • Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suoritus Moodlessa.
  • Puolipäiväseminaari pidetään lähiopetuksena Psykiatriakeskuksen Sibelius Auditoriossa.
23.8.2023 klo 12:30 – 13:00 Professorin kyselytunti – Erkki Isometsä
Aivot ja mieli emeritaprof.  Riitta Hari
Mielenterveyslaki, hyl Eila Sailas
6.9.2023 Psykiatrisen diagnostiikan perusteista prof. Erkki Isometsä
Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka emeritusprof. Mauri Marttunen
20.9.2023 Psyykkinen kehitys ja mielenterveys prof. Eeva Aronen
Temperamentti, persoonallisuus ja itsesäätely prof. Anu-Katriina Pesonen (Eeva Aronen pj.)
4.10.2023 klo 12:00 – 16:00 Psykofarmakologian puolipäiväseminaari (Auditorium Christian Sibelius)
LT, KliFa EL Matti Itkonen ja Yl, psykiatrian, oikeus-, lasten- ja nuorisopsykiatrian el Hannu Mogk
18.10.2023 ADHD prof. Eeva Aronen
Kiintymyssuhde ja sen häiriöt LT, oyl Marie Korhonen
1.11.2023 Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia prof. Erkki Isometsä
Psyykkinen stressi ja terveys prof. Tiina Paunio
15.11.2023 Päihdehäiriöiden etiologia ja patogeneesi dos. Petri Hyytiä (Erkki Isometsä pj.)
Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot prof. Erkki Isometsä
29.11.2023 Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi prof. Erkki Isometsä
Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot emeritusprof. Hannu Koponen
20.12.2023 Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia ja patogeneesi prof. Erkki Isometsä
Autismispektri dos. Pekka Tani