Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteinen runkokoulutus, syksy 2024

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteinen runkokoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista.  Koulutus sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Koulutus toteutuu keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsilla.

Jokainen yksittäinen koulutuskerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat.

HUOM!

  • Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suoritus Moodlessa.
  • Puolipäiväseminaari pidetään lähiopetuksena Psykiatriakeskuksen Sibelius Auditoriossa.
21.8.2024 klo 12:30 – 13:00 Professorin kyselytunti – Erkki Isometsä
Aivot ja mieli emeritaprof.  Riitta Hari
Psykiatrisen diagnostiikan perusteista prof. Erkki Isometsä
4.9.2024 Mielenterveyslaki, hyl Eila Sailas
Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka emeritusprof. Mauri Marttunen
18.9.2024 Psyykkinen kehitys ja mielenterveys prof. Eeva Aronen
Temperamentti, persoonallisuus ja itsesäätely prof. Anu-Katriina Pesonen (Eeva Aronen pj.)
2.10.2024 ADHD prof. Eeva Aronen
Kiintymyssuhde ja sen häiriöt LT, oyl Marie Korhonen (Eeva Aronen pj.)
16.10.2024 Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia prof. Erkki Isometsä
Psyykkinen stressi ja terveys prof. Tiina Paunio
30.10.2024 klo 12:00 – 16:00 Psykofarmakologian puolipäiväseminaari (Auditorium Christian Sibelius)
LT, KliFa EL Matti Itkonen ja Yl, psykiatrian, oikeus-, lasten- ja nuorisopsykiatrian el Hannu Mogk
13.11.2024 Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot emeritusprof. Hannu Koponen
Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot prof. Erkki Isometsä
27.11.2024 Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi prof. Erkki Isometsä
Päihdehäiriöiden etiologia ja patogeneesi dos. Petri Hyytiä (Erkki Isometsä pj.)
11.12.2024 Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia ja patogeneesi prof. Erkki Isometsä
Autismikirjo dos. Pekka Tani